Strona główna Wiadomości

W Parku im. Styczyńskiej stanie w końcu siłownia pod chmurką

W Parku im. Ireny Styczyńskiej będzie siłownia na wolnym powietrzu. Fot. TK / Twój Sącz

Po kilku latach starań urzędnikom udało się uzyskać zezwolenie konserwatora zabytków na wykonanie zewnętrznej siłowni, remont alejek i renowację części zieleni Parku im. Ireny Styczyńskiej, obok ruin sądeckiego zamku, czyli na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków. Już ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń i wykonanie niezbędnych prac.

Według założeń projektantów z nowosądeckiego biura Krawontka Architekci, na terenie parku zamontowane będzie sześć odpornych na warunki atmosferyczne urządzeń fitness (orbitrek, motyl b, skośne koła tai chi, wioślarz, narciarz podwójny oraz poręcz trójkątna). Ponadto przewiduje się przebudowę alejki – dojścia do siłowni, renowację zieleni w jej obrębie, montaż małej architektury (ławka, stojak na rowery, kosze na śmieci, lampy) oraz budowę niewielkich murków i nieznaczne podniesienie części terenu. Nie zapomniano też o kamerze miejskiego monitoringu.

Urząd Miasta czeka na oferty we właśnie ogłoszonym przetargu do 29 sierpnia br. Po jego rozstrzygnięciu wykonawca będzie miał 60 dni na realizację zamówienia.

Instalację pierwszej na osiedlu Stare Miasto siłowni na otwartym powietrzu obiecywano już w 2014. Jak się później okazało na przeszkodzie stanęło stanowisko konserwatora zabytków który uważał, że budowa siłowni stanowić będzie zbyt dużą ingerencję w park. Przypomnijmy, że cały teren wokół ruin zamku (jak i układ urbanistyczny całego starego miasta) jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie.

Teraz miejskie plany nieco skorygowano, dzięki czemu w czerwcu br. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na wykonanie siłowni wraz z uporządkowaniem jej otoczenia. W uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać, że wniosek o zezwolenie „został poprzedzony badaniami architektonicznymi (na które inwestor uzyskał pozwolenie WKZ), które nie wykazały w obszarze projektowym istnienia reliktów mogących podlegać ochronie. Wniosek ten obejmuje działania rewitalizacyjne parku im. I. Styczyńskiej, polegające na właściwej modernizacji ścieżek i placu, pielęgnacji zieleni, a także lokalizację siłowni zewnętrznej, jako atrakcji intensyfikującej korzystanie z tego parku. Żadne z rozpatrywanych działań nie powodują trwale negatywnego wpływu na dobro chronione decyzją o wpisie do rejestru„.

(JO)

Reklama