Strona główna Twoje miasto

PGE Energia Ciepła ma intencję wesprzeć rozwój systemu ciepłowniczego w mieście

PGE Energia Ciepła być może zainwestuje w Nowym Sączu

PGE Energia Ciepła, spółka odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, podpisała z władzami Nowego Sącza oraz tamtejszym Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej List Intencyjny zakładający rozwój istniejącego systemu ciepłowniczego i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła w Nowym Sączu.

Na podstawie podpisanego listu, PGE Energia Ciepła wykona szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną określającą potrzeby i możliwości inwestycji w rozwój istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Jednym z rozpatrywanych przez PGE Energia Ciepła scenariuszy jest budowa niskoemisyjnego źródła kogeneracyjnego, produkującego ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Powyższe rozwiązanie jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z problemem niskiej emisji, główną przyczyną smogu.

Projekt rozwoju systemu ciepłowniczego w Nowym Sączu jest elementem szerszego planu współpracy PGE Energii Ciepła z samorządami z całej Polski. Celem współpracy jest modernizacja lokalnych systemów ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł kogeneracyjnych, umożliwiających mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, co znacznie ograniczy emisję tlenków siarki, azotu oraz pyłów w mieście.

Podpisanie Listu Intencyjnego w Nowym Sączu jest dowodem, że chcemy wspierać samorządy w modernizacji ich lokalnej infrastruktury ciepłowniczej, która ma także poprawić jakość powietrza w regionie. PGE Energia Ciepła chce być partnerem samorządów, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestiach ciepłownictwa oraz finansując niezbędne inwestycje. Efektem naszych działań ma być model współpracy, zapewniający wzajemną satysfakcję, korzyści operacyjne i środowiskowe, co jest dowodem realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE  – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

W interesie miasta jest stworzenie najlepszych warunków służących zaopatrzeniu w energię, rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej, poprawę jakości powietrza w tym jakże ważne ograniczanie niskiej emisji  – podkreśla Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Podpisując ten List Intencyjny liczę na synergię jaka może nastąpić w drodze zastosowania wspólnych rozwiązań lub konkretnej współpracy pomiędzy naszym stale rozwijającym się Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym, a dużą i doświadczoną firmą energetyczną PGE Energia Ciepła. Niech to będą najlepsze rozwiązania operacyjne i technologiczne, aby w konsekwencji służyły poprawie jakości życia naszych mieszkańców – dodaje Ryszard Nowak.

Jako przedsiębiorstwo ciepłownicze zdajemy sobie doskonale sprawę w jakim kierunku będą zachodzić zmiany w technologii ciepłownictwa, mające na celu spełnianie norm emisyjnych, utrzymanie bezpieczeństwa dostaw ciepła czy poprawę efektywności energetycznej, w tym zastosowanie kogeneracji. Współpraca z PGE Energia Ciepła to możliwość wykorzystania doświadczeń i rozwiązań dużej grupy energetycznej, gdyż i tak jesteśmy na etapie przemodelowywania własnych źródeł ciepła w kierunku wykorzystania OZE i kogeneracji ze stopniowym odejściem od węgla – puentuje Piotr Polek, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

25 czerwca PGE Energia Ciepła podpisała podobny List Intencyjny z Burmistrzem Wadowic oraz zarządem gminnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Termowad. Do końca roku planowane jest podpisanie kolejnych listów.

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej jest elementem Strategii Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, ogłoszonej w grudniu 2017 roku. Zgodnie z nią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

Realizacja projektu w Nowym Sączu będzie możliwa po przeprowadzeniu szczegółowej analizy technicznej. Zasady dalszej współpracy zostaną określone odrębną umową.

Na zakończenie spotkania, podczas którego podpisano List Intencyjny, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak powiedział:

Mam nadzieję, że Nowy Sącz znów będzie pionierem we wprowadzaniu nowych i przyszłościowych rozwiązań i wykorzystywaniu polskiego kapitału. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu interesowały się różne firmy i instytucje, przede wszystkim zagraniczne. Jeżeli już mówimy op rozwoju, inwestowaniu, to gwarancje i pewność, że pieniądze będą wydane w sposób właściwy i nie wpłyną na cenę lub usługę dla mieszkańców, to jest najbardziej istotne. A pamiętajmy, że Unia Europejska chce, żeby Polska do 2050 roku odeszła zupełnie od węgla – jest to zaledwie 30 lat. W związku z tym, jeżeli nie rozpoczniemy teraz właściwej współpracy, to naprawdę będziemy mieli problem w przyszłości.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl