Strona główna Wiadomości

Piąta edycja budżetu obywatelskiego z nowym regulaminem. 2 mln zł podzielone na 25 osiedli

Nowy Sącz 5 edycja budżetu obywatelskiego
Zrzut strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu miasta

Nie będzie już większych projektów ogólnomiejskich a jedynie małe, realizowane na terenie jednego osiedla – to najważniejsza zmiana w regulaminie budżetu obywatelskiego Nowego Sącza przyjętego przez Radę Miasta we wtorek. – To rozwiązanie zaprzecza idei budżetu obywatelskiego – uważa radny Leszek Zegzda, który jako jedyny był przeciwny przyjęciu regulaminu w proponowanym kształcie.

W poprzednich czterech edycjach budżetu partycypacyjnego do podziału były także 2 mln zł każdego roku. Ale dzielono je na zadania ogólnomiejskie o wartości maksymalnie 400 tys. zł (w pierwszych dwóch edycjach) oraz na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe (osiedla „połączono” w 4 grupy, dla każdej było po 400 tys. zł).

W edycji na 2020 rok wymyślono, że 2 mln zł zostanie podzielone między każde z 25 osiedli Nowego Sącza. Przedstawiający projekt uchwały w tej sprawie sekretarz miasta Piotr Lachowicz tłumaczył ten pomysł „oczekiwaniami społecznymi wyartykułowanymi przez przedstawicieli zarządów osiedli” podczas spotkania konsultacyjnego.

Pieniądze przeznaczone na realizację pomysłów mieszkańców poszczególnych osiedli będą podzielone proporcjonalnie według liczby mieszkańców (1 mln zł) oraz powierzchni danego osiedla (1 mln zł). Według regulaminu będzie można składać projekty, które dotyczyć będą wyłącznie jednego osiedla.

– Budżet obywatelski nie polega na tym, że się go szatkuje na 25 dzielnic i czy tam mają pomysły czy nie mają, kasę i tak mają. To jest kompletnie bez sensu. Budżet obywatelski został pomyślany w ten sposób, że aktywni obywatele mają prawo zgłaszać projekty ponaddzielnicowe, ogólnomiejskie – krytykuje pomysł Leszek Zegzda.

Z podziału środków wyłącznie pomiędzy osiedla zadowolony jest za to Jakub Prokopowicz. – Do tej pory było tak, że osiedla z większą liczbą mieszkańców miały większe szanse. Teraz jest to ukłon w stronę mniejszych społeczności – uważa radny.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza 2020 zakłada, że etap zgłaszania projektów powinien zakończyć się do końca lipca br. a weryfikacja do końca sierpnia. Samo głosowanie odbędzie według założeń nie później, niż do połowy października. Będzie prowadzone przez 8 dni, wyłącznie w formie elektronicznej (za pomocą formularza na stronie internetowej lub na stanowisku komputerowym w wyznaczonych punktach).

Wyniki głosowania powinniśmy poznać niezwłocznie po jego zakończeniu. Wybrane projekty będą ujęte w budżecie miasta na 2020 rok. Według znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w miastach na prawach powiatu (jak Nowy Sącz) utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe.

(JO)