Strona główna Twoje miasto

W piątek V Nowosądecki Pokłon Trzech Króli

zbliża się V Nowosądecki Pokłon Trzech KróliTrzej Królowie i mieszkańcy Nowego Sącza już po raz piąty pokłonią się Świętej Rodzinie i złożą w darze mirrę, kadzidło i złoto (6 stycznia). Na V Nowosądecki Pokłon Trzech Króli zaprasza honorowy patron tego wydarzenia, prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Inicjatorką Nowosądeckiego Pokłonu Trzech Króli jest przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor. Scenariusz całego wydarzenia przedstawili na konferencji prasowej w sądeckim ratuszu organizatorzy Pokłonu: ks. dr Jerzy Jurkiewicz, prałat bazyliki św. Małgorzaty, Barbara Porzucek z I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza, Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży oraz Małgorzata Grybel, kierownik Kancelarii Prezydenta. Poza obecnymi na konferencji wydarzenie organizują Anna Skierska, Jakub Bulzak, o.  Mirosław Jajko, Józef Kantor i Aleksander Porzucek.

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz zwrócił uwagę na religijne źródło Pokłonu Trzech Króli. – Uroczystość Objawienia Pańskiego, bo tą nazwą funkcjonuje Pokłon Trzech Króli w nazewnictwie kościelnym, jest najstarszym świętem w kościele i swoimi korzeniami sięga Ewangelii, sceny przybycia trzech mędrców do Chrystusa – przypomniał ksiądz prałat. –  Myślę, że ważne jest byśmy w tej sytuacji, w której się znajdujemy i w tym nowym roku bez względu na nasze przekonania, na różnice zdań, wspólnie wyruszyli i pokłonili się Chrystusowi, który przychodzi do każdego z nas – podkreślił ks. Jerzy Jurkiewicz.

Pochód wyruszy z parkingu przy ul. Gwardyjskiej (postój taksówek bagażowych) w piątek, 6 stycznia o 10:30. Otworzy go Gwiazda Betlejemska z chorągwiami oraz paziowie i giermkowie z darami. Za nimi pojadą bryczką główni aktorzy widowiska: Kacper, Melchior i Baltazar, czyli Trzej Królowie we wspaniałych szatach (wcielą się w nich Jan Pasiut, Mariusz Horowski i Mariusz Brodowski). Organizatorzy zapewniają, że pochód będzie bardzo rozśpiewany i efektowny od strony plastycznej. – Pani Anna Skierska z Pałacu Młodzieży, która przygotowuje kostiumy i scenografię, bardzo dużo serca i pracy włożyła w to, żeby ten Pokłon był przepiękny, kolorowy, co zresztą Państwo zobaczą – zachęcała Barbara Porzucek, autorka scenariusza i reżyserka wydarzenia.

W trakcie przemarszu grupy kolędnicze z nowosądeckich parafii i domów kultury śpiewać będą kolędy i pastorałki (nad stroną muzyczną czuwa Aleksander Porzucek). Do kolędowania z pewnością przyłączą się sądeczanie, uczestnicy pochodu. Nie ma obawy, ze ktoś zapomni słów; pastuszkowie i anioły rozdawać będą kolędującym śpiewniki i rekwizyty w postaci koron.

Pójdziemy Lwowską

Pochód pójdzie ul. Lwowska w kierunku rynku. Pierwszy przystanek zaplanowano na wysokości kamienicy na roku ulic Lwowskiej i Zakościelnej. Na balkonie na pochód oczekiwać będzie Prorok (w tej roli Bogusław Kołcz) w towarzystwie dwóch aniołów. Lektor odczyta fragment Psalmu  72(71):

11 I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie,
wszystkie narody będą mu służyły.
12 Wyzwoli bowiem wołającego biedaka
i ubogiego, i bezbronnego.
13 Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem
i ocali życie ubogich.

Kolejnym przystankiem będzie Dom Gotycki, siedziba Muzeum Okręgowego, które współpracuje przy organizacji Pokłonu. Patronka miasta, św. Małgorzata (w tej roli Beata Bulzak) w towarzystwie dwóch mieszczan wygłosi z okna do sądeczan orację rozpoczynającą się od słów: „Drodzy sądeczanie! Dumna jestem z tego, że 725 lat temu, ojcowie Wasi wybrali mnie za swoją patronkę, że pieczęciami z moim wizerunkiem opatrywali dokumenty,  że mój wizerunek umieścili w herbie Nowego Sącza.”

Herod się boi

Pochodowi przypatrywał się będzie z balkonu Galerii im. Marii Ritter król Herod Antypas (w tej roli Aleksander Rybski) wraz z dwoma arcykapłanami. To do nich skierowane będą słowa Ewangelii według św. Mateusza „Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.” Słowa te wywołają przerażenie judejskiego satrapy. Podstępnie usiłuje nakłonić Mędrców, żeby odkryli, gdzie się urodził nowy król.

Zwieńczeniem pochodu będzie wręczenie darów nowo narodzonemu Panu Świata przy wtórze słów Ewangelii według św. Mateusza: „Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.” Świętą Rodziną będą Dorota i Krystian Dąbrowscy z synkiem Stanisławem Janem.

Nie zabraknie kolęd, najbardziej związanych z ewangelicznym pokłonem trzech mędrców – „Mędrcy Świata, monarchowie”, „Bóg się rodzi” i „Przybieżeli do Betlejem”. Nowosądecki Pokłon zakończy „Sądecka pastorałka” Jerzego Masiora i Aleksandra Porzucka. – To nas najbardziej cieszy, że z roku na rok udział w pochodzie jest coraz liczniejszy – podkreśla Milenia Małecka-Rogal. – Jak coś trwa pięć lat to już staje się tradycją i myślimy, że Pokłon staje się taką cudowną tradycją  nowego Sącza. Widać, jak się ten orszak rozrasta, jak przybywa kostiumów (w tym roku zostało uszytych 16 nowych), jak przybywa aktorów i uczestników – nie ukrywa radości dyrektor Pałacu Młodzieży.

Długa lista uczestników

Lista osób i instytucji organizujących i uczestniczących w Pokłonie jest bardzo długa. To Urząd Miasta Nowego Sącza, parafia pw. św. Małgorzaty, I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. To także między innymi Zespół  Pieśni i Tańca „Lachy”,  Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,  Wspólnota Rodzin Domowego Kościoła, grupa „Magis” z Kościoła Kolejowego, schola „Cantate Dominum” i grupy kolędników misyjnych z kościoła  św. Kazimierza i z bazyliki św. Małgorzaty oraz Koło Przewodników PTTK „Beskid” Nowy Sącz. Pochód zabezpieczać będą harcerze Czarnej Jedynki i Strzelcy.

Organizatorzy zapraszają chętnych do udziału w pochodzie z ul. Gwardyjskiej kilka minut przed planowana godziną wymarszu. Pochód wyruszy o 10:30, a wydarzenie zakończy się około południa. – Chcielibyśmy, aby tak jak w poprzednich latach na ulicę Gwardyjska i na sądecki rynek przyszły całe rodziny, a więc zabierzmy od najmłodszego dziecka, które jest w domu do najstarszego członka naszej rodziny – zaapelowała na zakończenie spotkania Małgorzata Grybel.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza
Reklama