Strona główna Twoje miasto

Pierwsze spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty

Okrągły Stół Nowosądeckiej Oświaty

Z udziałem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla, wiceprezydent Magdaleny Majki, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzaty Belskiej, Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza Grzegorza Ledzińskiego oraz zaproszonych dyrektorów nowosądeckich jednostek oświatowych a także nauczycieli i rodziców w dniu 4 lutego odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty.

Powołanie zespołu złożonego z wszystkich osób uczestniczących w szeroko pojętym procesie edukacji nowosądeckich dzieci i młodzieży ma służyć otwartej, merytorycznej dyskusji oraz znalezieniu wspólnych pomysłów na usprawnienie funkcjonowania systemu edukacji w Nowym Sączu.

Otwieramy dzisiaj dyskusję na temat sądeckiej oświaty. Mam nadzieję, że efektem tego będzie system, który będzie systemem racjonalnym i optymalnym, ze względu na uzyskane efekty edukacyjne dla naszych dzieci i młodzieży – powiedział prezydent Ludomir Handzel, witając licznie zebranych w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza gości. – To, co jest najważniejsze, to z jednej strony wychowanie naszej młodzieży, a z drugiej edukowanie jej w takiej postaci, żebyśmy osiągnęli jak najwyższy efekt końcowy: żeby nasze dzieci dostawały się na te uczelnie w Polsce i za granicą, które sobie wymarzyły, żeby zdobywały takie zawody, które chcą wykonywać przez całe życie – dodał prezydent. Podziękował dyrektorom oraz nauczycielom za liczną obecność podczas pierwszych obrad Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty.

Prezydent podkreślił również, że do kwestii edukacji młodych sądeczan powinno podchodzić się w sposób merytoryczny, a nie polityczny. – Chodzi nam o to, żeby osiągnąć racjonalny kompromis jeśli chodzi o finanse, możliwości lokalowe, możliwości związane z finansowaniem etatów, infrastruktury, także sportowej, zajęciami pozalekcyjnymi. Musi nam przyświecać cel, który jest najważniejszy, czyli jakość sądeckiej oświaty, której owocem ma być dobrze wyedukowany i wychowany młody człowiek, sądeczanin, który pójdzie bez obawy w świat, bez żadnych kompleksów – podsumował prezydent.

Następnie dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska zaprezentowała główne założenia Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty (OSNO). – Nowosądecki Stół Oświatowy będzie platformą, gdzie mają wybrzmiewać tematy związane z edukacją i wychowaniem. Chcielibyśmy, ze względu na fakt ograniczonego miejsca w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza, zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozmowach na platformie, która zostanie stworzona w Internecie. Mam nadzieję, że powstaną energicznie działające zespoły robocze, zarządzające poszczególnymi pracami w określonych tematach – podkreśla dyrektor Małgorzata Belska.

Kolejną część spotkania zdominowała praca dyrektorów i nauczycieli w merytorycznych zespołach oraz dyskusja. Rozmawiano na temat finansowania sądeckiej oświaty, szkolnej infrastruktury, subwencji oświatowych, wyposażenia sal lekcyjnych, funkcjonowania szkół niepublicznych etc.

***
Zespoły robocze, jakie funkcjonować będą w ramach OSNO: 

1. Zespół ds. przedszkoli.
2. Zespół ds. szkół podstawowych.
3. Zespół ds. średnich i branżowych. 
4. Zespół ds. edukacji specjalnej. 
5. Zespół ds. edukacji pozaszkolnej.
6. Zespół ds. rodziców i opiekunów prawnych przedszkolaków i uczniów
7. Zespół ds. dyrektorów i nauczycieli
8. Zespół ds. pracowników obsługi oświaty.  

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama