Strona główna Wiadomości

W pierwszym Rankingu Techników STEM „Elektryk” drugi

ranking Szkół STEM 2016
Fot. zrzut ekranu strony www.perspektywy.pl

W publikowanym po raz pierwszy przez Portal Edukacyjny Perspektywy Rankingu Techników STEM, Technikum Zawodowe nr 7 w nowosądeckim ZSE-M zajęło drugie miejsce w skali kraju. Natomiast w drugiej edycji Rankingu Liceów STEM znalazły się, pod koniec drugiej setki zestawienia, dwie szkoły z Nowego Sącza.

Perspektywy, znane z corocznej publikacji rozmaitych rankingów szkół i uczelni, w ubiegłym roku stworzyły nowy Ranking Liceów STEM, do którego w tym roku dołączyły także technika.

STEM, czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to, jak tłumaczą pomysłodawcy rankingu, obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. – Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych – wyjaśniają Perspektywy.

Redakcja stworzyła ranking 100 polskich techników najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych. Na jego czele znalazło się Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie a drugą pozycję zdobyło Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu. – Wyniki rankingu są kolejnym potwierdzeniem, że kierunek obrany 8-9 lat temu przynosi nadspodziewane owoce. W szkole dokonane były znaczne zmiany i teraz, po kilku latach, widać efekty – stwierdza dyrektor „Elektryka” Walenty Szarek w komunikacie przesłanym przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Przypomnijmy, że w dorocznym Rankingu Techników Perspektyw, Technikum nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu zajmuje czołowe pozycje; było pierwsze w Polsce w latach 2014 i 2015, a w tegorocznej edycji uplasowało się na trzecim miejscu (tutaj o ostatnim rankingu).

Natomiast na czele listy 200 liceów w Polsce najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych znalazło się warszawskie XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, drugie jest Liceum Akademickie UMK w Toruniu a trzecie XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.

W rankingu są ujęte tylko dwie szkoły z Nowego Sącza. Na 181. miejscu jest Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów, a na 190. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza.

Ranking Szkół STEM uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. O miejscu w rankingu w połowie decydowały wyniki matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka. Pozostałe dwa kryteria rankingu to wyniki matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Wszystko na temat Rankingu Szkół STEM 2016 można znaleźć na stronie internetowej Perspektyw.

(iw)

Reklama