Strona główna Z kraju

PKP Cargo: pierwszy Dragon 2 wyjedzie na tory już w 2019 roku

Reklama

PKP Cargo: pierwszy Dragon 2 wyjedzie na tory już w 2019 roku

Spółka PKP Cargo zaprezentowała nową, elektryczną lokomotywę Dragon 2. Podczas Targów Kolejowych TRAKO 2019 poinformowano, że pierwsza tego typu jednostka wyjedzie na tory jeszcze w 2019 roku.

Łącznie w ramach kontraktu Konsorcjum NEWAG dostarczy PKP Cargo najpierw siedem lokomotyw ze spalinowym modułem dojazdowym, a w kolejnych transzach 24 lokomotywy dwusystemowe (3kV i 25 kV).

Jak zaznaczył Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo S.A., kontrakt na 31 sztuk lokomotyw to największy zakup pojazdów trakcyjnych przez spółkę i największe seryjne zamówienie po 1989 roku.

Dragon 2 jest sześcioosiową, ciężką lokomotywą wielosystemową. Może ona być zasilana z trakcji o różnym napięciu, co znacząco przyspieszy przejazdy na trasach międzynarodowych.

Według Czesława Warsewicza, dzięki Dragonowi PKP Cargo może przewozić ładunki szybciej, taniej i na większe odległości. „Jednostkowy koszt przewozu jest niższy, a klient otrzymuje ładunek szybciej niż do tej pory” – zapewnił szef PKP Cargo.

Dragon 2 to lokomotywa polskiej konstrukcji. Według umowy z producentem, czyli Konsorcjum NEWAG, jeszcze w tym roku do eksploatacji ma trafić siedem lokomotyw z modułem dojazdowym, w 2021 r. – 12 lokomotyw elektrycznych, a w 2022 – kolejnych 12. Wartość umowy nie powinna przekroczyć 519 mln zł netto.

„Do tej pory nie myślano strategicznie na temat poprawy przewozów i lepszego wykorzystania taboru. My patrzymy dekadowo. Ta lokomotywa ma służyć dziesiątki lat” – powiedział prezes Warsewicz.

PKP Cargo przekształca się z przewoźnika kolejowego w operatora logistycznego, oferującego kompleks usług związanych z dostarczeniem towaru „door to door”, czyli od adresata do końcowego odbiorcy. Obejmuje to przewóz nie tylko koleją, lecz także transportem drogowym i morskim. Dotyczy to również związanych z tym ubezpieczeń. Inwestycje w tabor kolejowy nie są więc jedynym kierunkiem rozwoju.

„Potrzebujemy oczywiście taboru, urządzeń, terminali, ale również nowej struktury organizacyjnej dostosowanej do potrzeb klienta” – mówił prezes PKP Cargo, wskazując m.in. na usługi przedsprzedażowe i posprzedażowe.

„Patrzymy na to kompleksowo, rozwijamy usługi materialne i niematerialne. W tym zakresie stanowimy awangardę i lidera zmian przewozów w Polsce i pewnie w Europie” – powiedział Czesław Warsewicz.

Grupa PKP Cargo to największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce. W ubiegłym roku przewiozła ona 121,9 mln ton ładunku i osiągnęła z tego tytułu 5,24 mld zł przychodu.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP