Strona główna Wiadomości

Platforma przedstawia liderów

po
Konferencja prasowa sądeckiej PO. Od lewej: Andrzej Czerwiński, Grzegorz Fecko, Leszek Zegzda. Fot. JO / Twój Sącz

Gerzegorz Fecko jest już oficjalnie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nowego Sącza. Leszek Zegzda będzie przewodził liście w wyborach do sejmiku województwa.

Sądecka PO ujawniła dziś (16 września) nazwiska liderów swoich list w wyborach samorządowych.  Zgodnie z przewidywaniami o fotel prezydenta Nowego Sącza będzie się starał 43-letni radny Grzegorz Fecko. Jego hasło wyborcze to „Bliżej ludzi!”. – Tak bym chciał widzieć relację prezydenta z mieszkańcami miasta – wyjaśnił kandydat.

Fecko przedstawił zarys swojego programu wyborczego. Zakłada on m.in. ścisłą współpracę z Urzędem Marszałkowskim w zakresie iwestycji infrastrukturalnych,  realizację tzw. Węgierskiej bis oraz sukcesywną przebudowę skrzyżowań na ronda. Fecko chce powierzyć zarządom osiedli decyzje w sprawie wydatkowania części budżetu miasta oraz prowadzić szerokie konsultacje społeczne przy planowaniu inwestycji miejskich. Jest za uporządkowaniem brzegów sądeckich rzek oraz odnowieniem amfiteatru w parku Strzeleckim, ale nie zgadza się z forsowanym rzez obecne władze kosztownym projektem „sądeckiej Wenecji”.

Według kandydata PO na prezydenta miasta w Nowym Sączu należy m.in. wytyczyć ścieżki historyczne i krajoznawcze, a istotne miejsca czytelnie oznakować. Warto też utworzyć „nowoczesny kompleks bibliotek” oraz „park naukowo-technologiczny”. Kandydat stawia też nacisk na ścisłą współpracę z ościenymi gminami.

Platforma Obywatelska ujawniła też nazwiska liderów list kandydatów do Rady Miasta Nowego Sącza. W okręgu nr 1 będzie to Grzegorz Fecko, w okręgu nr 2 Tomasz Basta (obecny radny), w okręgu nr 3 Tadeusz Gajdosz (również radny), a w okręgu nr 4 Jadwiga Dudzik (przewodnicząca Zarządu Osiedla „Przydworcowe”). Ich zadaniem jest m.in. skompletowanie pełnych list kandydatów na radnych.

W wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w okręgu nr 6 (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki) z numerem 1. na liście PO wystartuje Leszek Zegzda, obecny radny wojewódzki i były wicemarszałek sejmiku). Za nim umieszczono Jana Golbę (burmistrza Muszyny) i Witolda Kochana (burmistrza Gorlic). Nie obsadzono jeszcze trzech miejsc na liście, m.in. dwunastego – ostatniego – w sprawie którego toczą się rozmowy z Zygmuntem Berdychowskim (obecnym radnym wojewódzkim, pierwszym na liście PO w poprzednich wyborach).

(JO)

Reklama