Strona główna Twoje miasto

Po raz 46 ukazał się Rocznik Sądecki

XLVI Rocznik Sądecki

Dostępny jest już najnowszy tom „Rocznika Sądeckiego” – jednego z najważniejszych wydawnictw Urzędu Miasta, ukazującego się z przerwami od 1939 roku. Publikacji powstała pod redakcją nieżyjącego już Jerzego Leśniaka i Leszka Migrały. Dodatkiem do wydawnictwa jest opracowanie Pawła Pasternaka „Organy i ich twórcy na obszarze ziemi sądeckiej”.

Najnowszy „Rocznik Sądecki” otwiera tekst biograficzny Bogusława Kołcza, poświęcony pamięci redaktora Jerzego Leśniaka – zmarłego w ubiegłym roku dziennikarza, regionalisty i pasjonata Nowego Sącza. Autora kilkudziesięciu książek i tysięcy artykułów dotyczących Nowego Sącza i Sądecczyzny, który do końca swoich dni pracował nad swoją ostatnią książką – „Nową Encyklopedią Sądecką”.

W treści pisma szczególną uwagę zwraca artykuł profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciecha Drelicharza i Zenona Piecha, opisujący historię herbu Nowego Sącza, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w ostatnich pięciu latach w związku z wypracowaniem nowej stylistyki znaków naddunajeckiego grodu.

Wiele interesujących wątków zawierają kolejne teksty w działach „Artykuły i rozprawy” oraz  „Materiały”, przede wszystkim:

  • Sławomira Wróblewskiego – „Początki chrześcijaństwa w ziemi sadeckiej ” – poświęcony głównie osobie świętego Świerada
  • Marka Smoły – „Z dziejów kościoła i parafii w Biegonicach w dobie staropolskiej”
  • Janusza Bobrka – „Witkacy w Nowym Sączu”
  • Bogusławy Pasiut – „Mieczysław Ptaszek – kowal, żołnierz, nauczyciel”.

Do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nawiązuje artykuł Leszka Migrały pod tytułem „Nowy Sącz od lojalizmu do niepodległości (1914–1918)”.

Obfity w treść tom „Rocznika Sądeckiego” uzupełniają teksty: ks. prof. Kazimierza Talarka, Agaty Tobiasz, Małgorzaty Mirek, Katarzyny Pławeckiej, Doroty Kudyby, Józefa Słowika i innych.

Jak co roku „Rocznikowi Sądeckiemu” towarzyszy książka w ramach „Biblioteki Rocznika Sądeckiego”. W tym roku jest to pionierska praca Pawła Pasternaka z Tarnowa, pod tytułem „Organy i ich twórcy na obszarze ziemi sądeckiej”.

Niektóre archiwalne tomy „Rocznika Sądeckiego”, a także historia ich powstawania i informacje o redakcji, znajdują się na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącza: Rocznik Sądecki

Są też dostępne do pobrania z Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej

„Rocznik Sądecki” jest naukowym pismem regionalnym o profilu historycznym, którego pierwszy tom  został wydany w Nowym Sączu na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Pismo powstało dzięki inicjatywie dr Tadeusza Mączyńskiego i skupionej wokół niego grupy animatorów życia kulturalnego, wywodzącej się z sądeckiej inteligencji okresu międzywojennego.

Od 1992 roku przewodniczącym Rady Naukowej „Rocznika Sądeckiego” jest prof. dr hab. Feliks Kiryk.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl