Strona główna Wiadomości

Podpisano umowę na przygotowanie projektu nowej linii kolejowej między Nowym Sączem i Krakowem

Stacja kolejowa Podłęże. Minister Infrastruktury, prezes PKP PLK, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Wykonawcy tuż przed podpisaniem umowy. Fot. twitter.com/PKP_PLK_SA

W poniedziałek na stacji kolejowej Podłęże pod Krakowem podpisano umowę na wykonanie prac przygotowawczych do budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz. Minister Infrastruktury oraz prezes PKP PLK zapowiedzieli zakończenie całej inwestycji w 2027 roku.

Po ciągnących się niemal rok procedurach przetargowych, kontrakt podpisano z konsorcjum Egis Rail SA (Francja), Egis Poland i MGGP z Tarnowa. Prace przygotowawcze i projektowe kosztować będą 180 mln zł netto.

– Zawarta dzisiaj umowa to niezwykle ważny etap ogromnej inwestycji: budowy nowej linii między Podłężem a Tymbarkiem i Mszaną Dolną oraz modernizacji istniejącej trasy Chabówka – Nowy Sącz. Inwestycja ma znaczenie dla regionu, Polski oraz komunikacji międzynarodowej. Jest kluczowa dla rozwoju regionalnego. Będzie to najdłuższa nowa linia kolejowa w Polsce od kilkudziesięciu lat. To kolejny dowód na to, że
z determinacją dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Wykonawca dokumentacji, dostarczy PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. opracowania,  niezbędne dla przeprowadzenia wykupu gruntów i wykonania robót budowlanych, m.in.: koncepcję programowo-przestrzenną, projekty budowlane i wykonawcze, decyzje administracyjne. Przygotuje  również materiały przetargowe wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

-Zawarta dzisiaj umowa na opracowanie dokumentacji projektowej jest największą w historii polskiej kolei pod względem zakresu. Nowa trasa będzie wymagała m.in. budowy 58 km nowych linii kolejowych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów, ponad 30 wiaduktów. Zmodernizowana zostanie 75-kilometrowa istniejąca linia między Chabówką a Nowym Sączem.– powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Jak zapowiedział Merchel, już w połowie 2020 roku powinien zostać ogłoszony pierwszy przetarg na prace związane z modernizacją linii kolejowej z Chabówki do Mszany Dolnej (w ramach drugiego etapu inwestycji). Potem, w 2021 roku, mają się rozpocząć roboty na odcinku między Tymbarkiem a Nowym Sączem. – Założenie jest takie, że modernizacja i budowa całej linii zakończy się do 2027 roku – powiedział prezes PKP PLK.

modernizacja istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz

Oprócz modernizacji 75-kilometrowej linia między Chabówką a Nowym Sączem, wybudowana będzie również 58-km linia, łącząca Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Według przeprowadzonych w ramach studium analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny a na odcinku Kraków Główny – Nowy Sącz poniżej 1 godziny.

Wartość inwestycji „Podłęże – Piekiełko” wraz z modernizacją linii Chabówka – Nowy Sącz szacuje się na ponad 7 miliardów złotych.

(JO)