Strona główna Twoje miasto

Podsumowano akcję “Bike-owe bezpieczeństwo”

akcja bike-owe bezpieczeństwo KMP Nowy Sącz

W Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się dzisiaj (22 października 2019 roku) podsumowanie akcji profilaktycznej pn. „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO”, która miała na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na Sądecczyźnie. Podczas spotkania wręczone zostały także nagrody dla zwycięzców i laureatów konkursów przeprowadzonych w ramach tego programu. Przedsięwzięcie zorganizował Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, a sądecka Policja była jednym z jego współorganizatorów.

Spotkanie w sali oficerskiej rozpoczął Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosław Tokarczyk, który przywitał przybyłych gości. Wśród nich byli m.in. Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki, Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Wiesław Kądziołka – Pełnomocnik MORD w Nowym Sączu, Agata Wróblewska – Dyrektor Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  ks. Damian Migacz – diecezjalny duszpasterz kierowców, Adam Konicki – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz Marcin Kmiecik – przedstawiciel sklepu rowerowego Bike Atelier. W spotkaniu uczestniczyli także zwycięzcy i laureaci konkursów zorganizowanych w ramach akcji profilaktycznej. Komendant serdecznie podziękował za przybycie i zaangażowanie w realizację tego przedsięwzięcia oraz przypomniał jego główne cele i założenia.

W imieniu organizatora, Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Wiesław Kądziołka podsumował program „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO” trwający od 11 maja 2019 roku, jak również ogłosił wyniki konkursu fotograficznego pn. „Tu potrzebna szybka zmiana”, a także konkursu filmowego pn. „Rowerem bezpiecznie”. Po prezentacji wyróżnionych prac nastąpił długo wyczekiwany moment, czyli wręczenie nagród zwycięzcom.

Zadaniem uczestników konkursu filmowego „Rowerem bezpiecznie” było zrealizowanie krótkiego filmu formie reklamy lub poradnika, promującego bezpieczne poruszanie się na rowerze po drogach oraz zwracanie uwagi na właściwe wyposażenie jednośladów. W tym konkursie jury przyznało wyróżnienie za film nadesłany przez Przedszkole Multimedialne „Tęczowy Ogród” w Nowym Sączu, którego mali przedstawiciele wraz z dyrektorem placówki Tomaszem Jurczakiem, odebrali w nagrodę akcesoria rowerowe i elementy odblaskowe dla całego przedszkola, a także maskotki od szefa sądeckich policjantów. Jako drugi w tym konkursie został wyróżniony Kamil Trojan, który za swój film otrzymał bon serwisowy o wartości 150 złotych oraz akcesoria rowerowe.

Z kolei zadaniem uczestników konkursu fotograficznego „Tu potrzebna szybka zmiana” było przygotowanie trzech fotografii przedstawiających sytuację drogową wymagającą zmiany. Decyzją jury w tym konkursie zwyciężyła Karolina Borucka, imieniu której nagrodę – rower crossowy – odebrała babcia. Drugie miejsce zajął Edward Zelek otrzymując kask rowerowy, a trzecie miejsce przypadło w udziale Kindze Solarskiej, której przekazano bon serwisowy o wartości 150 złotych.

Wszyscy laureaci konkursów dodatkowo otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Antoni Koszyk, Wicestarosta Nowosądecki, który pogratulował wszystkim nagrodzonym i podziękował Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu za podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Sądecczyźnie, szczególnie wśród najmłodszych. Głos zabrał również Marek Pławiak, Dyrektor MORD w Nowym Sączu, który podziękował sądeckiej Policji za bardzo dobrą współpracę z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w ramach różnorodnych przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

***

O akcji pn. „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO”

Początek działań, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na Sądecczyźnie, zaplanowano na 11 maja 2019 roku podczas uroczystego otwarcia nowego mostu na rzece Dunajec. W czasie trwania akcji pod nazwą „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO” sądeccy policjanci oprócz promowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym objęli również nadzorem miejsca, gdzie najczęściej dochodziło do zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych.

Organizatorami akcji, której głównym celem było przypomnienie i utrwalenie uczestnikom ruchu drogowego zasad korzystania z dróg dla rowerów i przejść dla pieszych był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, a współorganizatorami Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sklep rowerowy Bike Atelier.

W ramach akcji policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przy współpracy z funkcjonariuszami komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa objęli nadzorem następujące ulice Nowego Sącza: Węgierską, Nadbrzeżną, Królowej Jadwigi, I Brygady oraz al. Piłsudskiego, a także Stary Sącz, Krynicę-Zdrój i Grybów. Działania były prowadzone cyklicznie, a policjanci w szczególności zwracali uwagę na uczestników ruchu drogowego, którzy poruszali się po drogach dla rowerów i przejściach dla pieszych. Dodatkowym wsparciem były patrole rowerowe Wydziału Prewencji kierowane na ścieżki rowerowe oraz w miejsca trudnodostępne dla patroli zmotoryzowanych.

Organizatorzy akcji pn. „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO” w trakcie jej trwania zapewnili również wiele atrakcji – m.in. spotkania, szkolenia, pokazy, warsztaty związane z bezpiecznym poruszaniem się na jednośladach oraz konkursy.

tekst nadesłany przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu