Strona główna Twoje miasto

Policja przeprowadzi akcję „Bezpieczna droga do szkoły”

Bezpieczna droga do szkoły

Wrzesień to doskonała okazja do tego, by przypomnieć dzieciom, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze, tym bardziej, że część z nich przekroczy próg szkoły po raz pierwszy. Dlatego właśnie w tym miesiącu policjanci będą realizować szereg akcji profilaktycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.

Pierwszą z tych akcji jest „Bezpieczna droga do szkoły”, którą policjanci będą prowadzić od 4 do 8 września na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

W tym okresie szczególnie zadbają o bezpieczeństwo najmłodszych w rejonie szkół, pomagając dzieciom przy przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych, przy okazji ucząc ich prawidłowego zachowania się na drodze, a w czasie zajęć lekcyjnych patrole będą reagować na wykroczenia w ruchu drogowym prowadząc między innymi kontrole radarowe.

W tym dniu będą jednak szczególnie kontrolować autobusy i samochody osobowe dowożące dzieci do szkół, jak również ich kierujących. Zwrócą także uwagę czy dzieci przywożone samochodem mają zapięte pasy bezpieczeństwa.

W ramach tej akcji we wrześniu i październiku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji sądeckiej Policji oraz komisariatów z terenu powiatu, przeprowadzą spotkania profilaktyczne w szkołach (tzw. pogadanki), podczas których poruszą tematykę bezpieczeństwa na drodze. Uczestnikami tych spotkań będą nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice i nauczyciele.

Zgłoszenia na takie pogadanki, kierowane szczególnie do uczniów klas pierwszych, przyjmujemy do 15 września 2017 roku. Zgłoszenie należy przesłać na adres: rzecznik@nowy-sacz.policja.gov.pl, informując w nim o proponowanym terminie pogadanki, ilości uczestników oraz grupie (klasie) do której ma ona zostać skierowana. W tytule zgłoszenia należy podać, iż dotyczy ono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

W ramach takich spotkań w placówkach edukacyjnych, funkcjonariusze będą także zachęcać do udziału w kolejnej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła”, który ma na celu wyłonić i nagrodzić szkoły promujące bezpieczeństwo wśród uczniów, szczególnie przez wyposażenie ich w kamizelki i elementy odblaskowe.

tekst i zdjęcie: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu