Strona główna Twoje miasto

Policja rozpoczyna wakacyjne akcje

kontroleaut
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. KPP w Cieszynie

Już jutro (w piątek 27 czerwca) ruszają dwie policyjne akcje pn. „Bezpieczne wyjazdy” i „Bezpieczne wakacje”, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym i osobom, które będą wypoczywać na Sądecczyźnie podczas tegorocznych wakacji.

Okres wakacyjny to czas wyjazdów i zwiększonego natężenia ruchu drogowego. W celu zminimalizowania liczby zdarzeń drogowych i ich skutków oraz zapewnienia maksymalnej płynności ruchu od 27 do 29 czerwca na sądeckich drogach będą prowadzone wzmożone działania policyjne pod kryptonimem „Wakacyjne wyjazdy 2014”.

W pierwszy wakacyjny weekend zadaniem sądeckich funkcjonariuszy będzie nie tylko ułatwienie ruchu pojazdów poprzez kontrolę sytuacji na drogach i eliminowanie utrudnień. Policjanci będą również podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość, nieprawidłowo wyprzedzają, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych czy są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Taka zdecydowana reakcja jest konieczna, ponieważ, jak wynika z przeprowadzonych analiz, są to główne przyczyny kolizji i wypadków drogowych.

Również jutro tj. 27 czerwca ruszają „Bezpieczne wakacje 2014”. Jest to cykliczna akcja prowadzona przez Komendę Miejską Policji na obszarze miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym w naszym regionie, szczególnie dzieciom i młodzieży. Funkcjonariusze będą między innymi prowadzić działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczenie zagrożeń kryminalnych i poprawę bezpieczeństwa na drogach, w miejscach zamieszkania i wypoczynku.

Wakacje niosą za sobą większe zagrożenie dla dzieci i młodzieży z uwagi na specyfikę spędzania wolnego czasu, a jak wiemy próby jego zagospodarowania nie zawsze mają szczęśliwy finał. Latem zwiększa się liczba wypadków drogowych, utonięć, nieszczęśliwych zdarzeń związanych z pracami gospodarskimi, na roli i innych z udziałem najmłodszych, u których źródeł leży nie tylko brawura, lekkomyślność, ale i niedostateczna opieka ze strony dorosłych. Żeby zminimalizować zagrożenia, przeciwdziałać zjawiskom negatywnie oddziałującym na dzieci i młodzież, a przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo, sądeccy policjanci będą prowadzić różnorodne działania kontrolne, profilaktyczne i edukacyjne podczas całych wakacji.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić wzmożone kontrole uczestników ruchu drogowego w szczególności w zakresie stanu trzeźwości kierujących, stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, prawidłowego doboru miejsc postoju w czasie podróży czy sposobu przewożenia dzieci, zarówno w samochodach osobowych jak i w autokarach.

Informujemy, że w Nowym Sączu przy ul. Bulwar Narwiku (zatoka autobusowa naprzeciwko sklepu Biedronka) został wyznaczony punkt kontroli autokarów przed wyjazdem. W związku z tym prosimy kierować zgłoszenia co najmniej 48 przed planowanym wyjazdem do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu pod numer 18 442 42 61 lub 18 442 42 58. Zgłoszenie kontroli powinno zawierać:

· – dokładną datę i czas planowanego wyjazdu (autokar na miejsce kontroli powinien być podstawiony co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem),

· – nazwę przewoźnika i numer rejestracyjny autokaru,

· – dane zgłaszającego wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Funkcjonariusze „drogówki” będą również zwracać szczególną uwagę i karać kierowców za takie wykroczenia jak niedostosowanie prędkości do panujących warunków jazdy, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych. Także pieszym grożą represje przewidziane prawem, bo policjanci będą się baczniej przyglądać osobom, które wychodzą na jezdnię zza przeszkody lub bezpośrednio przed jadący pojazd oraz które przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, niebezpiecznych lub o ograniczonej widoczności.

Ponadto 9 lipca i 13 sierpnia policjanci sądeckiej komendy zorganizują dla dzieci Dni Otwarte. Jak co mali goście, będą mogli zobaczyć jak od tzw. „przysłowiowej kuchni” pracują sądeccy stróże prawa, zobaczyć strzelnicę, serce komendy czyli Stanowisko Kierowania, poznać pracę policyjnego „magika”, jak również odbić linie papilarne na specjalnie przygotowanych przez policjantów dyplomach. W ramach takich spotkań policjanci przypominają również dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, przebywania nad wodą czy zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Akcja „Bezpieczne wakacje 2014” będzie prowadzona przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu od 27 czerwca do 31 sierpnia.

sierż. szt. dr Iwona Grzebyk – Dulak, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Reklama