Strona główna Wiadomości

Policyjna mapa zagrożeń dostępna już także dla sądeczan

krajowa mapa zagrożeńTestowana od kilku tygodni w innych częściach kraju policyjna mapa zagrożeń jest już dostępna dla Małopolski i Nowego Sącza. – Mapa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców – przekonuje Policja.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to ogólnopolski program, który stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Z jednej strony pokazuje (na mapie statystycznej) społeczności lokalnej skalę i rodzaj zidentyfikowanych zagrożeń, z drugiej umożliwia zgłaszanie (na mapie interaktywnej) miejsc zagrożonych.

– Każdy sygnał od obywatela dotyczący danego miejsca, które jest zagrożone przestępczością, jest sprawdzany przez policjantów i internauta bardzo szybko jest powiadamiany o sposobie rozwiązania problemu. Jeśli informacje się potwierdzą, zostaną bardzo szybko wprowadzone na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Taki system współpracy ze społeczeństwem jak również z organizacjami poza policyjnymi wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji, dostosowując zarządzanie patrolami na polskich ulicach do bieżących potrzeb – przekonuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Jak tłumaczy Policja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach. Pochodzą z policyjnych systemów informatycznych, z informacji uzyskanych od społeczeństwa w trakcie konsultacji czy debat społecznych oraz badań opinii publicznej oraz od obywateli z wykorzystaniem prezentowanej właśnie internetowej aplikacji.

– Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych – dodaje mł. asp. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Policja przypomina, że mapa nie służy do zgłaszania pilnych interwencji – w takich przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Jednocześnie policjanci apelują o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. – Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji – zwracają uwagę funkcjonariusze.

tutaj znajdziesz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa(iw)

Reklama