Strona główna Wiadomości

Polski Fundusz Rozwoju udziałowcem Sądeckich Wodociągów

Pakiet dla Miast Średnich
Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys po podpisaniu umowy. Fot. Ministerstwo Rozwoju

W Warszawie podpisano umowę między Polskim Funduszem Rozwoju – Funduszem Inwestycji Samorządowych a gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna na objęcie przez PFR mniejszościowego pakietu w spółce Sądeckie Wodociągi. Zaangażowanie Funduszu warte jest niemal 40 mln zł. Nowy Sącz oraz pozostali udziałowcy Sądeckich Wodociągów pozyskane środki chcą przeznaczyć na inwestycje.

– PFR realizuje Pakiet dla Miast Średnich, który jest elementem tzw. Planu Morawieckiego, mającym na celu przyspieszenie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę polskich samorządów. Naszym celem jest dostarczenie Kapitału na Rozwój Samorządów jako kluczowego elementu oferty Polskiego Funduszu Rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcą sfinansować inwestycje. Jestem przekonany, że nasza oferta przyczyni się do znacznego zwiększenia dynamiki inwestycji polskich samorządów, w szczególności w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, systemów ciepłownictwa oraz rewitalizacji – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR (za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Samorządowych) zainwestuje w Sądeckie Wodociągi, obejmując w nich pakiet mniejszościowy. Do głównego udziałowca spółki, Miasta Nowy Sącz, powinno trafić z tego tytułu około 30 mln zł. Pozostałymi wspólnikami Sądeckich Wodociągów są gminy Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka i Korzenna i one też odsprzedadzą część swoich udziałów (o łącznej wartości około 8 mln zł). Wszyscy wspólnicy zbędą udziały stanowiące około 22 proc. kapitału zakładowego Sądeckich Wodociągów.

– To pionierska decyzja, która przyniesie korzyści każdej ze stron, a także potwierdzenie tego, że PFR stanowi bezpieczne źródło finansowania lokalnych inwestycji publicznych – zaznaczył Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju podczas uroczystości podpisania umów inwestycyjnych.

Na transakcję zbycia części udziałów Sądeckich Wodociągów zgodziła się w zeszłym roku Rada Miasta Nowego Sącza. Ma się ona przyczynić do „uzyskania środków, które będą przeznaczone na realizację zadań służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Nowego Sącza, w tym w szczególności na wykonanie inwestycji istotnych dla poprawy jakości życia społeczności lokalnej”.

Według założeń umowy, PFR inwestuje w Sądeckie Wodociągi na maksymalnie 20-letni okres.

Jak podkreślają władze Nowego Sącza zmiana w strukturze właścicielskiej Sądeckich Wodociągów „nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot działalności Spółki oraz na standard i jakość świadczonych przez nią usług”. Podkreśla się jednocześnie, że zakup „nie powinien wpłynąć na stan finansowy Spółki i jej pozycję na rynku lokalnym”.

Polski Fundusz Rozwoju jest Partnerem Ministerstwa Rozwoju w realizacji programu „Pakiet dla miast średnich”. Rolą PFR jest prowadzenie konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących możliwości sfinansowania ich potrzeb inwestycyjnych. W ramach naboru do PFR zgłosiło się 150 samorządów, które poszukują możliwości realizacji inwestycji, nie mają możliwości pozyskania dotacji, a z różnych względów nie chcą lub nie mogą się zadłużać.

Głównym przedmiotem działalności Sądeckich Wodociągów jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody do mieszkańców Nowego Sącza i okolic. Ponadto odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków a także użytkowanie i remonty obiektów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Kapitał zakładowy spółki Sądeckie Wodociągi wynosi 171.801.000 zł i dzieli się na 343.602 równe, niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wartość spółki według wyceny księgowej wynosi 181.491.409 zł.

(JO), źródło: Ministerstwo Rozwoju