Strona główna Wiadomości

Polsko-włoskie AVR będzie sprzątać Nowy Sącz

AVR będzie sprzątać Nowy Sącz
Firma AVR od przyszłego roku ma dbać, aby nowosądeckie ulice i chodniki były posprzątane. Na zdjęciu ulica Jagiellońska. Fot. JM / Twój Sącz

W latach 2016 – 2018 Nowy Sącz będzie sprzątać spółka AVR – polski oddział firmy AVR S.p.A. z Rzymu. Firma właśnie podpisała umowę z miastem.

Przetarg na sprzątanie miasta rozstrzygnięto jeszcze w pierwszej połowie sierpnia, ale przegrane firmy odwołały się od jego wyników. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła te wnioski. We wtorek przedstawiciele krakowskiej spółki AVR – lidera konsorcjum które wygrało przetarg – podpisali umowę z przedstawicielami władz Nowego Sącza.

– Już umówiliśmy spotkanie z kierownictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza i będziemy uzgadniać szczegóły związane z przyszłą realizacją umowy i wymaganiami zawartymi w specyfikacji przetargu – powiedział nam Marcin Żurek z AVR w Krakowie.

W celu realizacji usługi dla miasta, AVR utworzy bazę na terenie Nowego Sącza i niewykluczone, że zatrudni miejscowych pracowników.

Krakowska AVR wraz z AVR z Włoch pokonały dwie obecnie sprzątające miasto firmy – Sita Małopolska z Krakowa i Empol z Tylmanowej – oferując w przetargu najniższą cenę. Zwycięzca zaproponował za utrzymanie czystości w mieście w latach 2016 – 2018 (przetarg podzielono na dwie części – sprzątanie centrum oraz pozostałych dzielnic) łącznie prawie 2,6 mln złotych. Trzy lata temu, w poprzednim przetargu na utrzymanie czystości w Nowym Sączu w latach 2013 – 2015, Sita i Empol zaoferowały łącznie o prawie pół miliona złotych więcej, niż obecna zwycięska oferta.

W specyfikacji przetargowej miasto nie określiło częstotliwości sprzątania ulic, chodników, placów czy ścieżek rowerowych – miejsca te mają być po prostu nie zaśmiecone. Kosze na śmieci wykonawca powinien opróżniać „systematycznie, aby nie dopuścić do ich maksymalnego napełnienia” oraz konserwować, myć, dezynfekować a w razie zniszczenia wymieniać. Zwycięzca przetargu ma także usuwać zwłoki zwierząt, leżące na jezdni pozostałości po kolizjach i wypadkach drogowych czy też sprzątać w trakcie i po imprezach rozrywkowych organizowanych w mieście.

Podpisanie umowy na sprzątanie miasta to pierwszy „sądecki” sukces spółki AVR, starającej się od lat wejść ze swoimi usługami na miejscowy rynek. W ubiegłym roku firma wygrała duży przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Nowego Sącza i zagospodarowanie tych odpadów w latach 2015 – 2017 oferując za to niespełna 23 miliony złotych. Po wielomiesięcznych zmaganiach proceduralnych, odwołaniach i sądowych zaskarżeniach, polsko-włoskie konsorcjum ostatecznie wykluczono z postępowania, wybierając o prawie 4 miliony złotych droższą ofertę konsorcjum firm Nova/Sita/Empol.

Podobnie było w 2013 roku, kiedy AVR początkowo wygrała przetarg na wywóz śmieci od mieszkańców, ale ostatecznie przetarg unieważniono, zlecając usługę miejscowym firmom.

Firma AVR zajmuje się w Polsce m.in. utrzymaniem dróg (odpowiada za to na niektórych odcinkach autostrad A1 i A4). Pierwszy kontrakt na wywożenie odpadów komunalnych zdobyła w lipcu ubiegłego roku – wywozi śmieci mieszkańców i firm z połowy terenu Tarnowa. AVR sprząta również tereny gmin Nawojowa i Stary Sącz. Od trzech lat razem z lokalnym podwykonawcą utrzymuje zieleń miejską w Nowym Sączu.

(JO)