Strona główna Twoje miasto

Porozumienie na rzecz lokalnej polityki oświatowej

Małopolska Kurator OświatyW sali reprezentacyjnej ratusza prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak i Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak podpisali porozumienie, dotyczące tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej.

W spotkaniu wzięli również udział: Małopolska Wicekurator Oświaty Halina Cimer, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Dariusz Leśniak, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Józef Klimek, dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer, a także dyrektorzy sądeckich szkół.

To ważne wydarzenie, bo od wielu lat po raz pierwszy nawiązujemy bardzo ścisłą współpracę z Kuratorium Oświaty, której do pewnego czasu brakowało. Cieszę się, że to porozumienie dzisiaj zostanie podpisane i ma ono na celu przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży, czyli tych, za których jesteśmy odpowiedzialni. Współpraca zawsze przynosi lepsze efekty, niż działanie w pojedynkę – zaznaczył prezydent Ryszard Nowak.

Podjęliśmy się wielkiego wyzwania, jakim jest reforma oświaty. To jest przedsięwzięcie niezwykle ważne, które budziło i budzi wiele kontrowersji, ale z wielkim przekonaniem możemy powiedzieć, że dążymy do właściwego celu. Ta reforma przyniesie znaczący i dobry efekt za kilka lat. Myślę, że jeżeli razem będziemy współpracować, jeżeli będziemy mieli na celu tylko i wyłącznie dobro naszych podopiecznych, to efekt będzie osiągnięty – dodał prezydent i podkreślił, że rozumie obawy wielu osób. – Od tego właśnie jesteśmy, aby państwu, ale również dzieciom i młodzieży zagwarantować właściwe warunki do pracy i nauki.

Prezydent Ryszard Nowak powiedział, że przez ostatnie miesiące udało się zrobić wiele poprzez ścisłą współpracę miasta z Małopolskim Kuratorium Oświaty, czego efektem jest wypracowany określony model funkcjonowania oświaty w Nowym Sączu. – Chcemy aby ta wspólna praca trwała nadal, była bardzo ścisła, dlatego też mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie i podpisanie porozumienia jest również przypieczętowaniem tej dotychczasowej współpracy.

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak podkreśliła, jak ważne i potrzebne jest dzisiejsze spotkanie. – Z ogromną radością przyjechałam dzisiaj do Nowego Sącza, aby podpisać z panem prezydentem to porozumienie, które jest nam bardzo potrzebne. Dążymy do tego, aby nasze szkoły spełniały standardy europejskie, a nasze dzieci uczyły się i wychowywały w jak najlepszych warunkach. Aby nauczyciele mieli pracę i mogli poświęcać swój czas nauczaniu i wychowywaniu dzieci, w służbie, a nie w wykonywaniu zwykłego zawodu.

Barbara Nowak zaznaczyła też, że Nowy Sącz jest bardzo dobrze przygotowany do reformy oświaty. – Po raz pierwszy od wielu lat udaje nam się wypracować z organami prowadzącymi, także tutaj w Nowym Sączu, taki model, który daje możliwość realizowania aktywnej polityki oświatowej. To spowoduje przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą przychodzić uczniom na lekcje na jedną zmianę. To nie jest łatwa sprawa, bo wiemy, że nie starano się o to przez ostatnie lata. Ale jesteśmy teraz na początku drogi i dążymy do tego, aby w naszych szkołach uczniowie czuli się dobrze – powiedziała Małopolska Kurator Oświaty.

Patrząc na wszelkie dane, jakie otrzymałam od pana prezydenta, okazuje się, że już w pierwszym roku wprowadzania reformy, czyli od 1 września 2017 roku, tutaj w Nowym Sączu będzie nam potrzeba więcej nauczycieli, a nie mniej – zaznacza Barbara Nowak. – Proszę zwrócić uwagę na to, co się stało. Gdyby nie nasza reforma, najprawdopodobniej demografia spowodowałaby ogromne zwolnienia nauczycieli. W trakcie tych zmian zostały podjęte bardzo ważne postanowienia, choćby takie, że klasy mają liczyć docelowo mniej uczniów. Dlatego postanowiliśmy z panem prezydentem rozpocząć swoje działania wcześniej niż zakłada reforma. Bo jeżeli podpisujemy porozumienie dotyczące tego, w jakiej liczebności będą tworzone oddziały w szkołach ponadpodstawowych, to jest to coś, co spowoduje zmianę jakościową nauczania – mówiła Małopolska Kurator Oświaty.

Na koniec Barbara Nowak dodała: – Jeżeli tak jak tutaj, w Nowym Sączu, będzie odwaga włodarzy miast w całej Polsce do podejmowania tych trudnych wyzwań, w jakiejś perspektywie do realizacji, i jeżeli będzie współpraca między organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego, to jestem przekonana, że ta reforma za kilka lat będzie bardzo dobrze oceniana.

Zawarte między Prezydentem Miasta Nowego Sącza i Małopolską Kurator Oświaty porozumienie zakłada współdziałanie na rzecz wspierania organizacji nauki w systemie jednozmianowym w szkołach samorządowych na terenie Nowego Sącza. Obie strony jednocześnie podkreślają ogromne znaczenie wspólnych działań na różnych płaszczyznach w celu doskonalenia kształcenia dzieci i młodzieży, w tym zapewnienia uczniom najlepszych warunków do rozwoju, nauki, realizacji prawa do wychowania oraz opieki. Celem podjętych działań ma być również zapewnienie komfortu nauki uczniom i pracy nauczycielom we wszystkich typach szkół.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama