Strona główna Wiadomości

Poszukiwany wykonawca przebudowy dworca autobusowego przy ul. Kolejowej

Reklama
Wizualizacja nowego dworca MPK. Fot. materiały MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu ogłosiło postępowanie konkurencyjnego wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe – dotyczące przebudowy dworca autobusowego między al. Batorego a ul. Kolejową i 1 Maja. Wyłoniony wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację inwestycji.

Przebudowa dworca to część wartego ponad 60 mln zł projektu „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”, współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Oprócz wspomnianej inwestycji projekt obejmuje zakup taboru dla MPK (Autobusy dla MPK: Wybrano ofertę MAN. Na ulicach zobaczymy 30 nowych Lion`s City) oraz budowę w pobliżu starosądeckiego rynku obiektu „Park&Ride” jako centrum przesiadkowego dla komunikacji zbiorowej dla Gminy Stary Sącz i Miasta Nowego Sącza.

dworzec MPK Nowy Sącz - projekt
Wizualizacja nowego dworca MPK. Fot. materiały MPK

MPK ma już projekty budowlane i wykonawcze dotyczące zadania “Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego rolę dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”. Według nich całkowita powierzchnia nowego dworca to 641,80 m2.

Fragment projektu przebudowy dworca autobusowego w Nowym Sączu. MERiTUM Projekt Chorzów

MPK  podaje, że na parterze zaplanowana jest przestronna poczekalnia dla pasażerów (wyposażona w tablice dynamicznej informacji, biletomat), Punkt Obsługi Klienta oraz publiczna toaleta. Pozostała powierzchnia parteru zostanie przeznaczona na lokale usługowo-handlowe. Kondygnacja pierwszego piętra do której dostęp umożliwi przestronna klatka schodowa wraz z windą, wykorzystana będzie dla potrzeb MPK (monitoring, pomieszczenie techniczne, poczekalnia dla kierowców) oraz obsługi petentów.

Wizualizacja nowego dworca MPK. Fot. materiały MPK

Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga, żeby prace budowlane były prowadzone w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości odpraw autobusów.

(JO)

Reklama