Strona główna Wiadomości

Poważne zanieczyszczenie powietrza – drugi stopień zagrożenia

smog w Nowym Sączu
Zdjęcie ilustracyjne – centrum Nowego Sącza. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadził dla części Małopolski w tym naszego miasta drugi (w trzystopniowej skali) stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. W 2018 roku w Nowym Sączu odnotowano już 38 dni, kiedy średnie dzienne stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekroczyło dopuszczalne normy. Polskie przepisy określają za „normalny” stan, gdy stężenie PM10 nie jest przekraczane więcej niż 35 razy w ciągu roku.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca ograniczenie: przebywania na otwartej przestrzeni, uprawiania na zewnątrz sportu a nawet wietrzenia mieszkań. Dotyczy to w szczególności osób najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza: dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia, osób starszych i w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorych na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osób zawodowo narażonych na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osób palących papierosy i biernych palaczy.

Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje „do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%)”. CZK w komunikacie apeluje również o „zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania” a także o „podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem”.

W 2017 roku w Nowym Sączu było aż 89 dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia w powietrzu groźnego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10. To o 11 dni z przekroczoną normą więcej niż w 2016 roku (wtedy odnotowano ich „tylko” 78, co było najniższym wynikiem od 2011 roku). Według norm, w całym roku powinno być nie więcej niż 35 dni powyżej dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia (50 µg/m³) pyłu PM10.

(JO)

Reklama