Strona główna Twoje miasto

Powiat czeka na kandydatury Wolontariusza Roku

herb_wariant1Do 30 kwietnia 2015 r. można zgłaszać kandydatów do tytułu Wolontariusz Roku, Młody Wolontariusz Roku oraz Najlepsza Inicjatywa Roku.

Konkurs został ustanowiony, aby uhonorować osoby i organizacje pozarządowe, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych oraz promować aktywne postawy i inicjatywy ukierunkowane na rozwój Sądecczyzny

Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku, Wolontariusz Roku, Młody Wolontariusz Roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne, działające na terenie powiatu nowosądeckiego. We wniosku należy podać: wskazanie kategorii w jakiej wnioskuje się o nagrodę, dane o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy), dane o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek), uzasadnienie osiągnięć kandydata. Wniosek może zawierać dodatkowo dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu lub przesłać na adres Starostwa: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem nazwy Nagrody oraz nazwy wydziału obsługującego Konkurs (PCWOP).

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie oraz dostępne pod nr tel. 600 401 428.

tekst przygotowany i nadesłany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

 

Reklama