Strona główna Twoje miasto

Powiatowy Dzień Strażaka

Uroczystą mszą świętą w Bazylice św. Małgorzaty rozpoczął się Powiatowy Dzień Strażaka, który jak co roku jest czasem podziękowania za codzienny trud bezwarunkowej pomocy drugiemu człowiekowi. Władze miasta w uroczystych obchodach reprezentowali zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech i przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor. Nie zabrakło sądeckich parlamentarzystów oraz przedstawicieli lokalnych samorządów oraz delegacji służb mundurowych.

Eucharystii w intencji wszystkich strażaków przewodniczył Diecezjalny Kapelan Straży Pożarnej ks. Marcin Krępa, natomiast wszystkich przybyłych gości powitał Proboszcz Parafii św. Małgorzaty, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz.

W wygłoszonej homilii ks. Marcin Krępa podkreślił, że święto strażaka, to dzień wyjątkowy. – Jak zawsze, każdego roku, początek maja jest związany z modlitwą za strażaków. Tym bardziej, że 4 maja kościół obchodził wspomnienie naszego patrona św. Floriana. I ten czerwony kolor szat liturgicznych jest świadectwem tego, że czcimy męczennika kościoła, św. Floriana, naszego świętego, naszego patrona – mówił Diecezjalny Kapelan Straży Pożarnej. – Tak jak od kilku lat wytworzył się zwyczaj, że świętujemy ten dzień w Bazylice św. Małgorzaty, tak my dzisiaj wchodzimy w to wielkie dziedzictwo i pochylamy głowy przed Jezusem Chrystusem, ale również przed strażackimi sztandarami. Dzisiaj to nasza msza święta i naszą modlitwą pragniemy obejmować was wszystkich, wasze rodziny i wasze dzieci – podkreślał ks. Krępa.

Główne uroczystości obchodów Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się na placu przy strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu i rozpoczęły się od meldunku złożonego Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Stanisławowi Nowakowi oraz podniesienia flagi państwowej. Chwilę później, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku dotychczasowego prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oddziału w Nowym Sączu Antoniego Bieniasa.

Podczas wydarzenia odbyło się symboliczne powitanie ze sztandarem sądeckiej jednostki i przejęcie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP przez st. bryg. Waldemara Kuźmę. Uroczystości były również okazją do wręczenia odznaczeń i awansów zawodowych dla zasłużonych i wyróżniających się swoją postawą funkcjonariuszy z terenu miasta i powiatu.

Podziękowania i gratulacje strażakom z okazji ich święta złożył zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech. – To dla mnie wielki zaszczyt, że dzisiaj – w imieniu prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka – i w towarzystwie pani przewodniczącej Bożeny Jawor, mogę złożyć wam, drodzy strażacy, serdeczne gratulacje i podziękowania za waszą służbę. To oddanie służbie, której adresatem jest zwykły człowiek, zasługuje na najwyższe uznanie i podziw – mówił do strażaków Wojciech Piech.

Pamiętacie o innych nie tylko podczas pożaru, ale we wszelkich ekstremalnych sytuacjach, których doświadczają mieszkańcy Nowego Sącza i całej Sądecczyzny. Jesteście niezawodni, jesteście niezłomni w swojej służbie i bardzo za to dziękuję w imieniu mieszkańców. Dziękuję wszystkim odznaczonym i awansowanym – kontynuował wiceprezydent Nowego Sącza. – Pozwólcie państwo, że w sposób szczególny pogratuluję awansu Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisławowi Nowakowi, a także Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu st. bryg. Waldemarowi Kuźmie. Proszę przyjąć – w imieniu władz miasta – gratulacje i dowody uznania, jednocześnie przekazuję na panów ręce listy gratulacyjne od prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

powiatowy dzień strażaka Nowy Sącz 2017Życzenia strażakom w imieniu Rady Miasta złożyła także przewodnicząca Bożena Jawor. – Dołączam się do życzeń przekazanych przez zastępcę prezydenta pana Wojciecha Piecha i z okazji dzisiejszego święta życzę wszystkiego, co najlepsze. A przede wszystkim chce odnieść się do odczytanej dzisiaj na mszy świętej modlitwy do św. Floriana. Niech te wszystkie łaski spływają na was każdego dnia. Życzę w życiu osobistym wszystkiego, co dobre, szlachetne i piękne, a w pracy bezpieczeństwa i wszelkiej opieki Bożej.

Uroczysty apel zakończył się defiladą oddziałów i pododdziałów strażackich.

tekst i zdjęcia Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl
Reklama