Strona główna Wiadomości

Pożegnanie z ulicą Zakościelną

Nowy Sącz ulica Zakościelna zmienia się w Świętej Małgorzaty

Na wniosek prezydenta Nowego Sącza, Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy „ulica Zakościelna” na „ulica Świętej Małgorzaty”. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, „Zarząd Osiedla „Stare Miasto” wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy ulicy, podkreślając, że Święta Małgorzata jest patronką Miasta Nowego Sącza oraz Bazyliki Kolegiackiej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnej ulicy Zakościelnej”.

Ulica Zakościelna biegnie od skrzyżowaniu ulicy Matejki i Lwowskiej w stronę Bazyliki Kolegiackiej Świętej Małgorzaty, Placu Kolegiackiego i ulicy Świętego Ducha.

Zakościelna była na planach Nowego Sącza co najmniej od okresu międzywojennego. Stanowiła niejako kontynuację ulicy Kościelnej, biegnącej od Rynku w stronę ul. Świętego Ducha i kościoła farnego. Nazwę Kościelna zmieniono na początku lat 90. na istniejącą do dziś: ulica Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zakościelna
Kapliczka św. Jana Nepomucena i fragment ulicy Zakościelnej na klimatycznej fotografii z lat 60. Fot. J. Wężyk / Twój Sącz

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu uchwały, Święta Małgorzata żyła na przełomie III i IV wieku w Antiochii Pizydyjskiej. Była córką kapłana pogańskiego, ale nawróciła się na chrześcijaństwo. Stało się to za sprawą opiekunki, która zajmowała się św. Małgorzatą po śmierci jej matki. W czasie trwających za panowania cesarza Dioklecjana prześladowań była torturowana i poniosła męczeńska śmierć przez ścięcie między 303 a 305 rokiem. Gdy proponowano jej małżeństwo z rzymskim namiestnikiem odmówiła, opowiadając się za Chrystusem i podkreślając, że jej serce do Niego należy.

(iw)

Reklama