Strona główna Wiadomości

Prezydent miasta bez wotum zaufania Rady Miasta i bez absolutorium za budżet poprzednika

Na wtorkowej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni nie udzielili prezydentowi Ludomirowi Handzlowi wotum zaufania. Prezydent nie otrzymał również absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Decyzje radnych na razie nie niosą za sobą żadnych konsekwencji poza ewentualnymi stratami wizerunkowymi.

Wotum zaufania dla prezydenta miasta to nowa procedura wprowadzona do ustawy o samorządzie gminnym. Poprzedza ją prezentacja raportu o stanie miasta i dyskusja która w Nowym Sączu zamieniła się w pięciogodzinną pyskówkę. Ostatecznie 12 radnych z klubu PiS i Wybieram Nowy Sącz zdecydowało, że uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Nowego Sącza wotum zaufania została odrzucona.

wotum zaufania dla prezydenta Nowego Sącza

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nieudzielenia Prezydentowi wotum w dwóch kolejnych latach, Rada Miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

Większość radnych zdecydowała również o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Sam Ludomir Handzel, który swój urząd sprawuje od 22 listopada 2018 roku uważa, że brak absolutorium jest oceną jego poprzednika Ryszarda Nowaka.

(JO)