Prezydent Nowak żegna się filmikiem z podsumowaniem inwestycji

Kończący swoją trzecią kadencję prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak powoli żegna się z Ratuszem. Jedną z form podsumowania 12 lat na stanowisku jest dwuminutowy film reklamowy w skrócie przypominający osiągnięcia inwestycyjne.

Jak dowiadujemy się z reklamówki 12 lat to ponad 4300 dni. W tym czasie prezydent i podlegli mu urzędnicy przygotowali m.in. niemal 2000 projektów uchwał i wydali 735 000 decyzji.

Wśród najważniejszych osiągnięć wymieniane są inwestycje drogowe warte 322 mln zł (budowa, modernizacja i remonty ulic). W ciągu ostatnich 12 lat  miejskie spółki zainwestowały 475 mln zł. Wydano również 10 mln zł na ochronę powietrza, a w rozbudowanie infrastruktury oświatowej – 42 mln zł.

Prezydent podkreśla, że w ciągu ostatnich 12 lat zrealizowano 135 projektów, finansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 629 mln zł.

„Zrobiliśmy to razem…” – takim napisem kończy się dwuminutowy filmik.

(iw)