Strona główna Wiadomości

Prezydent Nowego Sącza, burmistrzowie i wójtowie wskazują “samorządowy” wariant przebiegu DK 75

Reklama
samorządowy wariant przebiegu DK 75
Wariant “samorządowy” przebiegu nowej DK 75

W czwartek w Iwkowej prezydent Nowego Sącza, burmistrzowie Brzeska i Czchowa oraz wójtowie pięciu gmin podpisali “Wspólne stanowisko samorządów (…) dotyczące przebiegu korytarza DK 75”. Jak podkreślają sygnatariusze, inicjatywa “ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu decyzyjnego na szczeblu krajowym” dotyczącego zapowiadanej budowy nowej drogi łączącej Nowy Sącz z Brzeskiem i autostradą A4.

Samorządy, przez których tereny przebiega droga krajowa nr 75 i gdzie planuje się budowę jej nowego przebiegu (powszechnie nazywanej “Sądeczanką”) przyjęły wspólne stanowisko. Wskazują w nim, jako wariant wspierany, połączenie propozycji “A” oraz “B” z opracowywanego studium korytarzowego. To wariant z drogą z Nowego Sącza wzdłuż lewego brzegu Dunajca, z koniecznością budowy nowego mostu mniej więcej na wysokości kamieniołomu w Marcinkowicach i biegnącą przez zaplanowany już nowy most w Kurowie. Ten wariant przewiduje również m.in. budowę tunelu pod górą Just.

“Wybraliśmy wariant najlepszy z możliwych, dopuszczając późniejsze korekty w obrębie poszczególnych gmin, z zachowaniem uzgodnień na granicach terytorialnych gmin” – czytamy m.in. w stanowisku podpisanym przez reprezentantów miasta Nowego Sącza i Brzeska oraz gminy i miasta Czchów oraz gmin Chełmiec, Gnojnik, Iwkowa, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Według sygnatariuszy dokumentu, wybrany wariant jest najkrótszy z proponowanych w dokumentach GDDKiA, w związku z czym będzie najkorzystniejszy ekonomicznie w dłuższej perspektywie (niższe koszty utrzymania, obniżone zużycie paliwa, krótszy czas dojazdu itp) oraz “najmniej wrażliwy społecznie” (najmniej wyburzeń i wysiedleń). Proponowany przebieg drogi omija również tereny silnie zurbanizowane a z drugiej strony przebiega przez obszary niezagospodarowane, co poszerzy możliwości inwestowania.

– Wierzę, że ta droga powstanie, bo pracujemy nad tym już od wielu lat i postulujemy bardzo głośno, że jest to otwarcie komunikacyjne dla Nowego Sącza i dla całego regionu. Bardzo się z tego cieszę, że my samorządowcy dzisiaj wypowiadamy się jednym głosem. Nowemu Sączowi, całemu regionowi, całej Kotlinie Sądeckiej, ale także tym gminom, przez które będzie przebiegała droga, ta inwestycja jest po prostu tak potrzebna, jak deszcz na pustyni. To jest najważniejsza inwestycja dla nas wszystkich – skomentował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Iwkowa, 4 kwietnia 2019. Fot. UMNS

Stanowisko miast i gmin z terenów, przez które przebiega DK 75 skierowano m.in. do Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że obecnie trwa opracowywanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), które ma się zakończyć wyborem trzech wariantów przebiegu „Sądeczanki” i uzyskaniem decyzji środowiskowych, co ma się stać przed końcem 2020 roku. Potem będzie konieczny wybór ostatecznego wariantu przebiegu i uzyskanie dla niego decyzji ZRID. W kolejnym etapie nastąpi wyłonienie wykonawcy inwestycji, który przygotuje ostateczny projekt, a potem zbuduje drogę. Według deklaracji ministra infrastruktury z początku lutego br. realizacja tych planów nastąpi w latach 2023 – 2027.

Nowa droga pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem w zależności od wybranego wariantu ma mieć niespełna 50 km długości (przebieg proponowany przez samorządy ma około 42 km). Według założeń będzie dwujezdniową drogą ruchu przyśpieszonego (klasa GP, prędkość projektowa 80 km/h). W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ( z perspektywą do 2025 r.) na budowę drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz zarezerwowano 1 mld 475 mln 250 tys. zł. Według szacunków z grudnia ub. roku, łączne koszty poszczególnych korytarzy mogą się wahać między 2,1 mld zł a nawet ponad 3,5 mld zł (w wariancie z budową tunelu pod górą Just). Tutaj znajdziesz prezentację projektu w formacie PDF

Na razie kilka tygodni temu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy – stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska – powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego. Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy Brzeska jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020 – 2023 i jest aktualnie traktowana jako „odcinek I” realizacji drogi Brzesko – Nowy Sącz.

(JO)