Strona główna Wiadomości

Prezydent pyta: co z tymi drogami?

Reklama
Ryszard Nowak o drodze Brzesko Nowy Sącz
Wtorkowa konferencja prasowa Ryszarda Nowaka. Fot. JO / Twój Sącz

Kiedy – i czy w ogóle – będzie budowana lepsza droga Brzesko Nowy Sącz? Dlaczego tak długo trzeba będzie czekać na krótki odcinek pozamiejskiego odcinka obwodnicy północnej? I kiedy właściwie zostanie zbudowana obwodnica zachodnia miasta – dopytuje się prezydent miasta Ryszard Nowak w liście do Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Prezydent poinformował o tej korespondencji na zwołanej w tym celu konferencji prasowej we wtorek. Po raz kolejny nawiązał do rozbieżności pomiędzy zapisami w Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski (w którym zapisano m.in. dokumentację trasy Brzesko – Nowy Sącz i budowę odcinka do Łososiny Dolnej) a brakiem takiego zapisu w rządowym projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.

Uprzejmie więc proszę o odpowiedź na pytanie: czy w latach 2014-2023 będzie budowana droga ekspresowa/szybkiego ruchu z Brzeska do Nowego Sącza z przedłużeniem do Muszynki i granicy państwa ze Słowacją, jak to przewiduje Kontrakt Terytorialny dla województwa małopolskiego z 13 listopada 2014 r., czy też, jak twierdzi GDDKiA, w planach budowy dróg krajowych na wspomniane lata w ogóle nie ma takiej inwestycji?. Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa zwłaszcza dla przedsiębiorców z terenu powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, a co za tym idzie także dla tych wszystkich, którzy wiążą swoje aktywne życie zawodowe z tymi terenami

– czytamy m.in. w kolejnym piśmie skierowanym do Minister Infrastruktury i Rozwoju (kilka dni wcześniej Nowaki pisał w tej sprawie do premier Ewy Kopacz oraz także do MIiR).

Prezydent dopytuje także, dlaczego dopiero na lata 2017 – 2019 zapisano w projekcie rządowym budowę 1,6-kilometrowego odcinka łącznika wylotu mającej zostać ukończonej w lipcu tego roku obwodnicy północnej miasta z planowanym rondem w Biczycach Dolnych i obiecywaną obwodnicą zachodnią. – Droga powinna być wykonana do 2017 roku. To prosta i nieskomplikowana budowa. Ale nawet tego 1,6-kilometrowego odcinka ani poseł Czerwiński ani marszałek Sowa nie potrafili załatwić – grzmiał na konferencji Ryszard Nowak, zarzucając im “nieudolność”.

W piśmie do Minister Infrastruktury prezydent miasta pyta też o budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. – Nieracjonalnie wytyczona trasa odsuwająca obwodnicę od miasta i wprowadzająca ją w tereny zabudowane uniemożliwiła, poprzez ciągłe odwołania zainteresowanych osób, jej budowę, a 13 mln euro należne miastu Nowy Sącz, które Zarząd Województwa miał przeznaczyć na tę inwestycję, rozpływa się w niepojęty dla Sądeczan sposób – napisał prezydent.

Zdaniem Nowaka powyższe kwestie świadczą o niepoważnym traktowaniu Nowego Sącza i Sądecczyzny przy konstruowaniu planów rozwoju krajowej sieci drogowej, a południe Małopolski traktowane jest według niego przez władze w Krakowie i Warszawie “jak Polska C”. (pełną treść listu można znaleźć tu).

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w wypowiedzi dla naszego portalu rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdziła, że “GDDKiA  nie ma planów rozpoczęcia projektowania trasy szybkiego ruchu na odcinku Brzesko – Nowy Sącz. Zadanie to nie znajduje się w projekcie rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, który aktualnie jest na etapie konsultacji społecznych”.

Termin zgłaszania wniosków w ramach konsultacji publicznych projektu Programu Budowy Dróg Krajowych upłynął 30 stycznia i do tego czasu wpłynęło około 20 tysięcy wniosków i uwag. Rzecznik Ministerstwa w ubiegłotygodniowej wypowiedzi dla portalu Twój Sącz stwierdził, że wcześniejszy list prezydenta Nowaka w sprawie drogi Nowy Sącz – Brzesko będzie traktowany “jako głos w dyskusji dotyczący finansowania dróg w latach 2014-2023”. (więcej o tym także tutaj)

– Wszystkie zgłoszone w ramach konsultacji uwagi i propozycje zostaną wnikliwie przeanalizowane. Szczegółowe dane na temat liczby zgłoszeń i przesyłanych postulatów zostaną zaprezentowane w sprawozdaniu z przebiegu konsultacji w terminie 30 dni od ich zakończenia. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez GDDKiA strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Programu. Ostateczną decyzję o zakresie i kształcie nowego Programu podejmie Rada Ministrów – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Natomiast w ubiegłym tygodniu poseł Andrzej Czerwiński PO) na konferencji prasowej podtrzymał tezę, że podstawowym warunkiem umożliwiającym budowę lepszej drogi do Brzeska było wpisanie jej do kontraktu terytorialnego, a teraz najważniejsze jest zlecenie projektu dotyczącego jej realizacji. – Decyzja w tej kwestii zapadnie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Nie wiem dzisiaj jaka ona będzie, ale jestem optymistą – mówił poseł Czerwiński.

(JO)

Reklama