Strona główna Wiadomości

Prezydent ogłosił konkurs na nazwy dla mostów i rond. Zwycięzcy dostaną karnety do sauny

Prezydent ogłosił konkurs na nazwy dla mostów i rond
Most na Dunajcu w budowie. Widok od strony osiedla Helena. Fot. TK / Twój Sącz

Do końca kwietnia można zgłaszać propozycje w ogłoszonym właśnie przez Prezydenta Miasta konkursie na „Nazwę Obiektów Infrastruktury Drogowej w Mieście Nowym Sączu”. Oczekiwane są propozycje nazw dla trzech mostów i dwóch rond. Nagrodami w konkursie są karnety do sauny i na basen ale ostatecznie o nazwie danego obiektu i tak musi zdecydować Rada Miasta.

Prezydent oczekuje od pełnoletnich mieszkańców Nowego Sącza propozycji nazw dla mostów na Dunajcu: „heleńskiego” i na obwodnicy północnej oraz na ul. Nowochruślickiej (na Łubince). Ponadto można zgłosić własne pomysł nazw dla nowych rond: u zbiegu ulic Barskiej, Hallera i Sucharskiego (Barskie) oraz na osiedlu Helena (Krakowska, Dunajcowa, Starowiejska).

Propozycje nazw nie mogą się powtarzać w stosunku do naz obiektów już istniejących na terenie miasta. „Patronami obiektów architektury nie mogą być osoby żyjące. Nie powinno się także przyjmować imienia i nazwiska osób kontrowersyjnych i związanych z ideami totalitarnymi . Dopuszcza się nadanie imienia postaci fikcyjnej pod warunkiem, że jest ona związana z Ziemią Sądecką lub Polską. Dopuszcza się nadanie imienia materialnego lub niematerialnego dobra kultury związanego z Sądecczyzną” – czytamy w jednym z punktów regulaminu konkursu.

Nie będą również brane pod uwagę propozycje z nazwami „trudnymi” (wielowyrazowymi, niejasnymi, zawierającymi obce wyrazy), wulgarnymi lub dyskryminującymi na różnych płaszczyznach.

Po dwie „najciekawsze” propozycje dla każdego z obiektów wyłoni ośmioosobowa komisja konkursowa, która będzie złożona z czterech osób wskazanych przez prezydenta i czterech przez Radę Miasta. Ostatecznie o nadaniu nazwy ma zdecydować Rada Miasta Nowego Sącza.

Autorzy wybranych propozycji mogą liczyć na skromne nagrody. Regulamin przewiduje podwójny, zniżkowy karnet (za 5 zł) na pięć godzinnych wizyt w saunie w budynku MOSiR oraz podobną wejściówkę na basen MOSiR.

Propozycje trzeba zgłaszać do Wydziału Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 5) osobiście, pocztą tradycyjną i e-mail, na specjalnym formularzu, w terminie do 30 kwietnia br.

Przypomnijmy, że zapowiedź ogłoszenia konkursu na nazwy niektórych obiektów w mieście wzbudziła ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych. Chodziło głównie o most heleński, formalnie noszący imię Józefa Piłsudskiego. Część osób twierdziła, że obiekt budowany w miejscu poprzedniej, już zburzonej przeprawy, powinien mieć automatycznie poprzednią nazwę i konkurs jest zupełnie niepotrzebny.

Bedzie konkurs na nazwę mostu heleńskiego. Już jest sprzeciw

(JO)