Strona główna Wiadomości

Prezydent RP Andrzej Duda Honorowym Obywatelem Starego Sącza

Andrzej Duda Honorowym Obywatelem Starego Sącza
Rada Miejska w Starym Sączu: głosowanie nad przyznaniem Andrzejowi Dudzie honorowego obywatelstwa miasta. Fot. Urząd Miejski w Starym Sączu

Rada Miejska Starego Sącza na wniosek burmistrza Jacka Lelka nadała w poniedziałek tytuł Honorowego Obywatela Starego Sącza Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W uzasadnieniu nadania Andrzejowi Dudzie Honorowego Obywatelstwa czytamy min., że „ze Starym Sączem, rodzinnym miastem swojego ojca profesora dr hab. Jana Dudy, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie związany jest od dzieciństwa.Tutaj mieszka nadal jego rodzina”.

Po kilku zdaniach opisujących pełnione przez Andrzeja Dudę funkcję czytamy także: „Bez względu na zajmowane stanowisko zawsze podkreśla w medialnych wypowiedziach związki ze Starym Sączem. Jest z nich dumny i uważa za ważną część swojej życiowej drogi za lata które go kształtowały. To w Starym Sączu zaczęły się przyjaźnie trwające do dziś. Do naszego miasta wraca z wielkim sentymentem i radością. Podczas wyborów prezydenckich Andrzej Duda osiągnął w Gminie Stary Sącz poparcie blisko 80%. To tutaj w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał najlepszy wynik ze swojej listy. Cieszy się niesłabnącym zaufaniem społecznym”.

12 kwietnia 2015 roku, rynek Nowego Sącza. Kandydujący na urząd Prezydenta RP Andrzej Duda oblegany przez swoich zwolenników. Fot. Janusz Miczek / Twój SączNa koniec uzasadnienia napisano: „Politykę postrzega jako rozumną troskę o dobro wspólne. Tym bardziej godzi się by osobie piastującej najwyższy urząd w państwie i silnie związanym ze Starym Sączem Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie nadać tytuł Honorowego Obywatela Starego Sącza”.

(iw)

Reklama