Strona główna Twoje miasto

Program oficjalnego otwarcia mostu na Dunajcu i sąsiedniego ronda

Reklama

otwarcie nowego mostu w Nowym Sączu - program

Oficjalne otwarcie nowego mostu na rzece Dunajec nastąpi 11 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13:00 konferencją, która odbędzie się na placu pod zamkiem. Następnie planowane jest uroczyste otwarcie Ronda ks. Infułata Władysława Lesiaka oraz przecięcie wstęgi  na moście. Będą też atrakcje towarzyszące temu wydarzeniu.

Program konferencji z okazji otwarcia Ronda ks. Infułata Władysława Lesiaka oraz nowej przeprawy mostowej na rzece Dunajec w ciągu ulicy Legionów i dróg krajowych 28 i 75

Data: 11 maja 2019 roku
Miejsce: Plac pod zamkiem królewskim w Nowym Sączu
Godzina: 13:00

Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników konferencji przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Adam Konicki

Koncert w wykonaniu dzieci z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – cz. I

Prezentacja historii przeprawy mostowej przez rzekę Dunajec w Nowym Sączu, którą poprowadzi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Adam Konicki

Koncert w wykonaniu dzieci z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu – cz. II

Godzina: 15:00

Uroczyste otwarcie Ronda ks. infułata Władysława Lesiaka przez ks. bp dr Andrzeja Jeża

Wspomnienie o ks. infułacie Władysławie Lesiaku wygłosi ks. dr Jerzy Jurkiewicz Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w  Nowym Sączu

Godzina: 15:30

Przejście na most

Przemówienie:
– Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel

Wstęgę będą przecinać:
– Wicepremier Beata Szydło
– ks. bp dr Andrzej Jeż
– Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
– Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
– Parlamentarzyści

Wydarzenia towarzyszące:

Przejazd przez most grupy rekonstrukcyjnej z Komendantem Piłsudskim
Pokaz ratownictwa drogowego
Przejazd samochodów retro (spod ratusza w kierunku Chełmca)
Koncert w wykonaniu dzieci z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

Przez cały czas trwania konferencji:

Kącik aktywności i animacji dla dzieci
Możliwość wykonywania ćwiczeń z pierwszej pomocy (SKRM „eRka” – PWSZ)
Możliwość poznania zasad przeciw pożarowych (OSP Mystków)
Prezentacja czołgu T 34

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl