Strona główna Twoje miasto

Prawie 50 pomysłów do przygotowywanego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz opracowanie programu rewitalizacji
Wojciech Piech i Alina Marek na konferencji prasowej. Fot. UM NS

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów celem omówienia podsumowania naboru projektów złożonych w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Wojciech Piech oraz dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek.

Projekty złożone przez mieszkańców Nowego Sącza w ramach programu rewitalizacji to kolejny przejaw społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. – Temat rewitalizacji jest interesujący i ciekawy, ponieważ uruchamia pokłady potencjału, który tkwi w społeczności lokalnej, pokłady społeczeństwa obywatelskiego – powiedział Wojciech Piech.

Zastępca Prezydenta przypomniał dotychczasowe działania podjęte przez Urząd Miasta Nowego Sącza w celu właściwego opracowania dokumentu koniecznego do ubiegania się o środki zewnętrzne. – Proces rewitalizacji realizujemy od stycznia tego roku na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta. Mamy za sobą opracowanie diagnoz na podstawie których przeprowadzaliśmy konsultacje granic obszaru rewitalizacji – przypomniał Wojciech Piech.

Urząd Miasta podjął liczne działania mające na celu rozpowszechnienie informacji o przygotowywanym Programie Rewitalizacji oraz zachęcenie mieszkańców Nowego Sącza do aktywnego włączenie się w proces jego powstawania.

W dniu 1. sierpnia odbyły się warsztaty dotyczące przygotowania fisz projektowych. Przez trzy tygodnie w komunikacji miejskiej podróżujący mogli zapoznać się z zaproszeniem do składania projektów, przez tydzień w telewizji kablowej wielokrotnie emitowano zaproszenie do składania projektów. Do mieszkańców skierowano także 7 tys. pustych fisz projektowych celem ich wypełnienia. Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych uruchomił również punkt konsultacyjny w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej.

Pomysły rewitalizacyjne napływały w formie papierowej i drogą elektroniczną w terminie od 22 lipca do 21  sierpnia 2016 r. Efektem podjętych działań jest zgromadzenie blisko 50 projektów. – Bardzo intensywnie promowaliśmy i zachęcaliśmy mieszkańców do składania fisz projektowych. W efekcie złożonych zostało blisko 50 projektów. Biorąc pod uwagę, że obszar rewitalizacji to tylko 4 osiedla na terenie miasta to jest to ilość imponująca – powiedziała Alina Marek.

Projekty były składane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, jednostki kultury, parafie oraz wydziały Urzędu Miasta. Jak zapewnia dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych obecnie trwają prace zespołu weryfikującego zgłoszone projekty pod kątem ich tematyki oraz koniecznych na ich realizację nakładów. – Zebrane pomysły rewitalizacyjne możemy podzielić na działania miękkie i twarde. Nawet jeśli są to inwestycyjne to z mocną podstawą jakiego problemu społecznego dotyczą.

Kolejnymi etapami realizacji procesu przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 są:

opracowanie Programu Rewitalizacji;
przeprowadzenie konsultacji społecznych tego dokumentu;
przesłanie Programu Rewitalizacji celem uzgodnień do Urzędu Marszałkowskiego oraz min. do RDOŚ, SANEPID i instytucji jednostek wskazanych w ustawie o rewitalizacji;
złożenie projektu uchwały Rady Miasta o przyjęciu  Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022;

tekst: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl