Strona główna Wiadomości

Projekt budżetu miasta na 2020 rok, pierwszy przygotowany przez prezydenta Handzla

Reklama
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020. To pierwszy autorski budżet przygotowany przez prezydenta Ludomira Handzla – tegoroczny, choć modyfikowany wielokrotnie, był opracowany w 2018 roku przez poprzedniego prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

Według projektu uchwały budżetowej, dochody Nowego Sącza w przyszłym roku wyniosą łącznie niemal 666 mln zł (wzrost o 7,1% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2019). Wydatki budżetu miasta w 2020 roku mają wynieść 710 mln zł (wzrost o 8,9%), w tym wydatki na inwestycje i majątkowe – niemal 90 mln zł (wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego o 35,1%). Deficyt budżetu – 44 mln zł – w większości pokryty będzie z kredytu.

Planowane w przyszłym roku dochody własne miasta to 268 mln zł; subwencje wyniosą 200 mln zł a dotacje celowe – 198 mln zł. Na co zostaną wydane?

Najpoważniejszą pozycją są wydatki związane z utrzymaniem szkół – 249 mln zł. Świadczenia wychowawcze to niemal 79 mln zł (z dotacji celowej z budżetu państwa). 42 mln zł pochłoną wydatki bieżące w dziale pomoc społeczna a prawie 28 mln zł utrzymanie Urzędu Miasta. Dofinansowanie MPK ma wynieść 13,8 mln zł; dodatkowo zaplanowano 7,2 mln zł na podniesienie kapitału zakładowego MPK.  Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych będzie kosztować ponad 20 mln zł; kolejne 15 mln zł wyda się na remonty i modernizacje.

Najpoważniejszym wydatkiem inwestycyjnym będzie rozpoczęta budowa nowego amfiteatru oraz rewitalizacja Parku Strzeleckiego – w 2020 roku Miasto wyda na ten cel 36 mln zł (w tym 20 mln zł dofinansowania). 6 mln zł (w latach 2020-2021) rezerwuje się na modernizację odkrytego basenu nad Łubinką a 2,1 mln zł (wraz z dofinansowaniem) na budowę Interaktywnego Placu Zabaw przy hali MOSiR. Tylko 800 tys. zł zapisano na modernizację miejskiego stadionu przy ul. Kilińskiego. Za to 3 mln zł zostanie wydane na kolejne podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS Sandecja S.A.

Na 432 tys. zł oszacowano koszty wdrożenia i obsługi Karty Nowosądeczanina.

Pełny projekt uchwały budżetowej na 2020 roku do pobrania w formacie PDF tutaj

(JO)