Strona główna Wiadomości

Jest projekt budżetu Nowego Sącza na 2018 rok

Reklama
projekt budżetu Nowego Sącza
Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Prezydent Nowego Sącza przedstawił projekt uchwały budżetowej miasta na 2018 rok. Po raz pierwszy w historii łączne wydatki przekroczą 600 mln zł. Dochody miasta w 2018 roku mają wynieść niemal 590 mln zł. Deficyt budżetowy według projektu nie powinien przekroczyć 23 mln zł.

Wydatki majątkowe w 2018 roku mają przekroczyć 111 mln zł. – Wysoki poziom wydatków majątkowych wiąże się z planowaną realizacją dużych zadań inwestycyjnych – przypomina w uzasadnieniu projektu uchwały budżetowej prezydent Nowego Sącza i wymienia m.in. przebudowę układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku, rozbudowę nowosądeckiego amfiteatru w ramach Rewitalizacji Wenecji Sądeckiej czy budowę Małopolskiego Parku Rekreacji Przestrzennej.

Na inwestycje mają być przeznaczone m.in. 30 mln zł z planowanej sprzedaży udziałów Spółki Sądeckie Wodociągi oraz 4,6 mln zł ze sprzedaży różnych miejskich nieruchomości. Z drugiej strony miasto zaciągnie 30-milionowy kredyt długoterminowy (ma być spłacany w latach 2019-2023).

W projekcie założono, że planowane na 2018 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok o 2,4 %.

A na co jeszcze będą wydawane pieniądze z budżetu miasta w przyszłym roku? Najwięcej na oświatę i wychowanie (pensje nauczycieli, remonty szkół itp. – łącznie 199 mln zł). Także na pomoc społeczną (ponad 41 mln zł) oraz gospodarkę komunalną (36,2 mln zł).

Wysokie wydatki zaplanowano w dziale kultura fizyczna. Są tu m.in. 30 mln zł na budowę stadionu miejskiego, 8,1 mln zł na funkcjonowanie MOSiR, 4,7 mln zł na “wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego” i 3 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego MKS Sandecja SA.

Utrzymanie Urzędu Miasta kosztować będzie 26,4 mln zł, a dofinansowanie transportu miejskiego (dotacja dla MPK) sięga 13 mln zł.

Ponadto wśród przyszłorocznych wydatków miasta znajdziemy m.in. 232 tys. zł za udział w kosztach uruchomienia szynobusu (ma kursować między przystankami Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto), 3,3 mln zł na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” czy 1,35 mln zł na utrzymanie zieleni w mieście. To oczywiście tylko przykłady – z całym projektem uchwały budżetowej na 2018 rok można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza

Po przedłożeniu projektu budżetu Radzie Miasta dokumentem zajmą się komisje rady. Mogą one zgłaszać poprawki i swoje propozycje (ze wskazaniem źródła finansowania). Uchwała budżetowa w ostatecznej wersji powinna być podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego czyli w praktyce pod koniec grudnia.

(JO)