Strona główna Wiadomości

Projekt miejskiego stadionu później, niż zapowiadano. Minimalne szanse na rozpoczęcie inwestycji w tym roku

budowa stadionu w Nowym Sączu projekt

Wydłużają się prace związane z przygotowaniem projektu przebudowy i rozbudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu. Zgodnie z aneksowaną umową z wykonawcą projektu, nowy termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę to 1 września br. Oznacza to, że nie ma praktycznych szans na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w tym roku tym bardziej, że nie ma również środków na ten cel.

Dokumentację przygotowuje wyłoniona w przetargu Pracownia Projektowa ,,ATS 999″ z Białej Podlaskiej (umowę z Wykonawcą podpisano w czerwcu ub. roku). Projekt zakłada budowę stadionu na 8200 miejsc w miejscu obecnego, na którym mecze rozgrywa 1-ligowa Sandecja. W ostatnich tygodniach nieco zmieniono założenia projektowe, dokładając m.in. więcej powierzchni do komercyjnego wykorzystania oraz stosując rozwiązania techniczne obniżające nieco koszty budowy.

Zgodnie z pierwotną umową z Wykonawcą projekt miał uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę w kwietniu br. Jak udało nam się ustalić m.in. w związku ze zmianami w założeniach projektu, kilka tygodni temu podpisano aneks. Zgodnie z nim dopiero do końca czerwca br. ma być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na  budowę. Ostateczny termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ustalono na 1 września 2019.

Obecnie Urząd Miasta oczekuje na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, instytucja prowadząca tę sprawę, wystąpiła do Małopolskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia – poinformowała nas Monika Zagórowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Według zastępcy prezydenta miasta Artura Bochenka powyższe nie powinno dodatkowo opóźnić uzyskania prawomocnego zezwolenia. Jednak z powodu braku środków w budżecie miasta oraz terminów związanych z procedurami przetargowymi, nie należy spodziewać się rozpoczęcia prac budowlanych w tym roku. – Szanse na to są minimalne – przyznał Artur Bochenek. Dodaje jednak, że część robót udałoby się rozpocząć przed końcem 2019 w przypadku powodzenia starań o pozyskanie środków zewnętrznych.

Szacuje się, że budowa stadionu miejskiego pochłonie co najmniej 100 mln zł. W budżecie miasta przygotowanym przez poprzednią ekipę nie zabezpieczono żadnych środków na inwestycję. Dlatego obecne władze deklarują starania o pozyskanie dodatkowych pieniędzy. W tej sprawie prezydent oraz radni wystosowali nawet apel do premiera (podobną petycję złożyli również kibice oraz m.in. posłanka Elżbieta Zielińska) z prośbą o wsparcie budowy.

Przypomnijmy, że w maju 2017 roku, gdy już wiadomo było, że Sandecja awansowała z 1 Ligi do Ekstraklasy, władze Nowego Sącza zadeklarowały błyskawiczną – w ciągu roku – budowę nowego stadionu. W październiku 2017 roku ogłoszono przetarg na przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego, który w grudniu unieważniono. – Miasto stać na to, żeby w latach 2018 i 2019 wydać maksymalnie 50 milionów na budowę stadionu – tłumaczył wówczas prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. Jedyna oferta opiewała na niespełna 60 mln zł brutto.

Jeszcze przez wiele miesięcy po unieważnieniu przetargu Ryszard Nowak oraz jego zastępca Jerzy Gwiżdż zapowiadali szybkie rozpoczęcie prac przy budowie, nawet przed końcem 2018 roku.

Sandecja utrzymała się w Ekstraklasie tylko jeden sezon (mecze w roli gospodarza rozgrywała na wynajmowanym obiekcie w Niecieczy, bowiem obiekt w Nowym Sączu nie spełnia wymogów stawianych przez PZPN). Obecnie klub gra w Fortuna 1 Liga i mecze „domowe” odbywają się przy ul. Kilińskiego. Na przystosowanie obiektu do rozgrywek Miasto, które jest właścicielem stadionu (oraz 100 procent akcji spółki Miejski Klub Sportowy Sandecja), wydało w zeszłym roku około 700 tys. zł.

W przetargu na „opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu” najtańszą ofertę – 651 900 zł brutto – złożyła Pracownia Projektowa ,,ATS 999″ z Białej Podlaskiej. Umowę z Wykonawcą podpisano 18 czerwca 2018.

Wykonawstwo inwestycji ma być przedmiotem osobnego przetargu, który prawdopodobnie zostanie ogłoszony po realizacji projektu stadionu i uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

(JO)