Strona główna Wiadomości

Projekt nowego mostu na Dunajcu do końca roku

ogłoszono przetarg na projekt nowego mostu na Dunajcu
Most heleński został oddany do użytku w 1959 roku. Jak do tej pory jest jedyną miejską przeprawą przez Dunajec. Fot. JM / Twój Sącz

Do końca roku powinniśmy się dowiedzieć, ile może kosztować wyburzenie mostu heleńskiego i budowa nowego na jego miejscu wraz z dwoma rondami. Miejski Zarząd Dróg ogłosił właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej tego przedsięwzięcia.

Miejski Zarząd Dróg posiada wstępny pomysł na usprawnienie organizacji ruchu w tym rejonie. Koncepcja zakłada budowę ronda „pod zamkiem”, budowę całkiem nowego mostu z trzema pasami ruchu (środkowy pas, według tego pomysłu, byłby o zmiennym kierunku ruchu, sterowanym w zależności od potrzeb sygnalizacją świetlną) i drugiego, nieco mniejszego ronda mniej więcej w miejscu obecnego wjazdu na ulicę Dunajcową. MZD teraz oczekuje, aby powstała niezbędna dokumentacja.

Ogłoszony właśnie przetarg na „wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska” obejmuje m.in. projekt nowej przeprawy i przebudowy skrzyżowań w rejonie mostu, projekt wyburzenia obecnego mostu i wszystkich jego elementów konstrukcyjnych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień itp koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). – Należy przyjąć taką technologię wykonania obiektu mostowego aby czasokres jego budowy był skrócony do minimum – zastrzega w dokumentach przetargowych Miejski Zarząd Dróg.

Potencjalni wykonawcy nie mają wiele czasu do namysłu – termin składania dokumentów przetargowych upływa 24 kwietnia. Tego dnia nastąpi także otwarcie ofert. O wyborze wykonawcy zdecyduje najniższa cena (80 % wagi przy rozpatrywaniu ofert) oraz czas realizacji zamówienia. Na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego zwycięzca przetargu będzie miał nie więcej niż 8 miesięcy – termin realizacji zamówienia to 30.12.2015.

fragment dokumentacji ws budowy nowego mostu na Dunajcu
Koncepcja budowy ronda pod zamkiem. Źródło: materiały przetargowe MZD

Na wykonanie dokumentacji projektowej miasto zarezerwowało w budżecie 500 tysięcy złotych. Dopiero po wykonaniu projektu będzie można mówić, ile pieniędzy i skąd będzie trzeba zdobyć, aby zrealizować wyczekiwaną od lat przez mieszkańców inwestycję. – Koszt może wynieść między 30 a 50 milionów, w zależności od zastosowanych rozwiązań. Sprawa kosztorysu i wyceny na etapie projektu to jedna rzecz. Druga rzecz to sprawa przetargu na realizację samego zadania i cen, jakie mogą zaproponować wykonawcy – mówił kilka tygodni temu Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Fragment specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie nowego obiektu mostowego w miejscu istniejącego obiektu w ciągu ul. Legionów na rzece Dunajec oraz wykonanie projektu rozwiązania skrzyżowań ul. Tarnowska – Legionów – Bulwar Narwiku – Piotra Skargi – Kazimierza Wielkiego, oraz skrzyżowania ul.Legionów –Dunajcowej – Krakowskiej – Starowiejskiej.

Projekt ma obejmować wykonanie mostu żelbetowego – sprężonego, wraz z filarami i przyczółkami o 3 pasach ruchu o szerokości pasów ruchu zgodnych z rozporządzeniem drogowym oraz rozporządzeniem mostowym, obustronnymi chodnikami oraz jednostronną, dwukierunkową ścieżką rowerową. Pas środkowy ma być pasem o zmiennym kierunku ruchu z zaprojektowaną sygnalizacją świetlną informującą o właściwym kierunku ruchu. Projekt mostu ma obejmować wyburzenie istniejącego obiektu mostowego oraz wyburzenie wszystkich jego elementów konstrukcyjnych i wykonanie nowego obiektu mostowego w klasie A.

Projekt drogowy ma obejmować przebudowę skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo oraz takie rozwiązania projektowe aby mógł być umożliwiony bezpośredni skręt z ul. Krakowskiej w ul.Starowiejską przy maksymalnym zachowaniu przepustowości ulicy. Dodatkowo projekt ma obejmować budowę zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania ul. Legionów – Krakowskiej – Starowiejskiej – Dunajcowej. Zakres projektu drogowego ma obejmować od skrzyżowania ul. Tarnowskiej – Bulwar Narwiku do ul. Św. Heleny. Na obiekcie mostowym należy przewidzieć oświetlenie.

Należy przyjąć taką technologię wykonania obiektu mostowego aby czasokres jego budowy był skrócony do minimum. Zakres projektu ma obejmować teren na którym obecnie znajduje się budynek zlokalizowany przy ul. Krakowskiej dz. nr. 74 w obr. 24. Projekt ma obejmować wszelkie rozwiązania dotyczące umocnień i koryta brzegów rzeki Dunajec a wynikające z uzgodnień branżowych oraz przekładki sieci infrastruktury towarzyszącej i innej wynikające z uzgodnień branżowych.

(JO)

 

Reklama