Strona główna Wiadomości

Projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego okrojony. Termin składania ofert w przetargu już kilkakrotnie przesunięty

Reklama
amfiteatr w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu
Muszla koncertowa w Parku Strzeleckim. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Rozstrzygnięcie ogłoszonego pod koniec września przetargu na wykonanie rewitalizacji Parku Strzeleckiego wciąż jest przesuwane – najnowszy termin składania ofert to 21 grudnia br. Okazuje się, że zrezygnowano również z części istotnych elementów projektu.

Przyszły wykonawca projektu “Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” ma za zadanie zaniedbany park ma przekształcić w centrum sportu, rekreacji i rozrywki z nowym, zadaszonym amfiteatrem na 4 tysiące miejsc. Miałby na to czas do końca listopada 2020. Na razie jednak już kilkakrotnie przesuwano termin przyjmowania ofert (pierwotny przypadał 5 listopada).

– Oprócz zapytań wykonawców oraz podnoszonych przez nich braków i zapytań dotyczących w głównej mierze dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia – nie ma żadnych innych powodów przesunięcia terminu składania ofert. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2016 r. Przy tak szerokim zakresie robót budowlanych oraz postępie w zakresie nowych technologii i materiałów – kwestia pytań i wątpliwości nie powinna dziwić – tłumaczy Piotr Dobosz, Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Mimo, że ewentualnego rozstrzygnięcia przetargu należy się spodziewać nie wcześniej niż w styczniu 2019 roku, urzędnicy zapewniają że założony wcześniej termin zakończenia prac jest realny. – W chwili obecnej nie występuje zagrożenie w opóźnieniu zakończenia inwestycji a środki na jej finansowanie są zabezpieczone zarówno w budżecie Miasta jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej – podkreśla Dariusz Kmak z Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Przypomnijmy, że Miasto otrzymało niemal 30 mln zł dofinansowania z konkursowego programu „Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Łącznie zabezpieczono na to zadanie 53 mln zł (na najbliższe 2 lata).

Projekt zagospodarowania terenu, budowlany oraz wykonawczy przedsięwzięcia określanego jako „rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami” opracowała w 2015 roku, za niemal 4,5 mln zł brutto, firma Laboratorium Architektury z Rudy Śląskiej. Z powodu trudności z otrzymaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, rozdzielono zadanie na dwie części, koncentrując się na przygotowywaniu rewitalizacji samego Parku Strzeleckiego i jego otoczenia.

Prawdopodobnie żeby obniżyć koszty całej inwestycji, do specyfikacji rozpisanego we wrześniu przetargu nie wpisano kilku istotnych założeń projektu rewitalizacji parku. Usunięto z niej budynek z salami konferencyjnymi (umownie nazwany centrum aktywizacji społeczności lokalnej Progress), zespół kortów tenisowych oraz boisko (miało być zimą zamieniane na lodowisko). – Elementy te mogą być zrealizowane w późniejszym etapie inwestycji – zastrzegają urzędnicy.

Fragment dokumentacji przetargowej – układ amfiteatru

Co zatem zostało w projekcie? Najważniejszy element to zadaszony amfiteatr (w miejscu zrujnowanej dziś muszli i widowni) ze sceną o powierzchni 290 m kw. i całym koniecznym zapleczem. Ponadto w Parku Strzeleckim mają powstać place zabaw dla dzieci, pętla gimnastyczna, plac wodny jako plac wejściowy a obok parku nowe miejsca parkingowe.

(JO)