Strona główna Twoje miasto

Projekty rewitalizacyjne z szansą na dofinansowanie

projekty rewitalizacyjne Nowy Sącz konferencja prasowaPrzygotowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza Gminny Program Rewitalizacji został w całości przyjęty i zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że opracowane w jego ramach 22 projekty rewitalizacyjne mają szansę na uzyskanie dofinansowania na ich realizację.

O szczegółach przedsięwzięcia i dalszych jego etapach podczas spotkania z przedstawicielami sądeckich mediów mówili prezydent Ryszard Nowak i dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek.

Otrzymaliśmy pismo z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, w którym czytamy „Z przyjemnością informuję, że w wyniku uzyskania pozytywnego wyniku oceny Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 został przez Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadzony do Wykazu programów rewitalizacji uzgodnionych z Instytucją Zarządzającą RPO WM na lata 2014 – 2020. Uzyskanie wyżej wymienionego wpisu umożliwia wnioskowanie o dofinansowanie projektów wpisanych na listę przedsięwzięć podstawowych” – poinformował prezydent Ryszard Nowak.

Prezydent podkreślił, że Nowy Sącz jako jedno z pierwszych miast złożył przygotowany Gminny Program Rewitalizacji. – Chciałbym zaznaczyć, że byliśmy jednym z pierwszych miast, które taki program złożyły i uzyskały 100% akceptację. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które zostały złożone mają realną szansę na uzyskanie dofinansowania. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że pula pieniędzy jest ograniczona i pewnie nie wszystkie wnioski zostaną dofinansowane, ale cieszy mnie to, że nasz pierwotny program został przygotowany w bardzo dobry sposób, bardzo wysoko oceniony i szybko otrzymaliśmy informacje, że został wpisany na listę wniosków, które mogą ubiegać się o dofinansowanie – powiedział prezydent Ryszard Nowak.

To dla nas wielki sukces, że możemy pracować już nad konkretnymi projektami. Pula jaką dysponuje Urząd Marszałkowski to 140 milionów do podziału na 7 miast. Miejmy nadzieję, że Nowy Sącz skorzysta z tej kwoty w sposób znaczący – dodał prezydent.

Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek zwróciła szczególną uwagę na rolę mieszkańców w przygotowaniu programu. – Wielkie podziękowania dla mieszkańców, którzy zaangażowali się bardzo intensywnie we współpracę z Urzędem Miasta. Mieszkańcy bardzo licznie brali udział w konsultacjach i odpowiedzieli licznie na zaproszenie prezydenta, które dotyczyło składania wniosków rewitalizacyjnych. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji przygotowanych przez parafie, firmy, instytucje i zarządy osiedli – powiedziała Alina Marek.

Ostatecznie w programie rewitalizacji znalazły się 22 przedsięwzięcia rewitalizacyjne i decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego rekomendująca cały program jako dobry i spójny. Wszystkie organizacje, których projekty znalazły się w programie mogą wnioskować o środki finansowe na ich realizację. Wnioski można składać do 31 maja.

tekst i zdjęcie Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl