Strona główna Twoje miasto

Promocja nowego „Rocznika Sądeckiego” i dwóch wydawnictw towarzyszących

Promocja najnowszego „Rocznika Sądeckiego” odbędzie się 6 lipca (czwartek) o godz. 16.30 w ratuszu. Publikacja zawiera szereg interesujących tekstów odnoszących się zarówno do dawniejszych dziejów Nowego Sącza i Sądecczyzny, jak również mniej odległych – z zakresu historii najnowszej. Przyczyni się do dalszego odkrywania i dokumentowania historii regionalnej.

Obecny, XVL tom poświęcony jest dwóm zasłużonym dla regionu osobom: b. wojewodzie nowosądeckiemu, posłowi i działaczowi „Solidarności” Józefowi Jungiewiczowi i związanemu z „Rocznikiem” od ponad ćwierćwiecza dr. hab. Józefowi Hamplowi z Uniwersytetu Pedagogicznego. Łącznie w działach „Artykuły”, „Materiały”, „Biogramy”, „Recenzje” i „Kronika” „Rocznik” przynosi 39 opracowań.

„Rocznikowi” towarzyszą dwie publikacje z serii „Biblioteka Rocznika”: prof. Tadeusza Aleksandra – „Dzieje rodu Aleksandrów” oraz Andrzeja Górszczyka, Jerzego Leśniaka i Leszka Migrały – „Sto scen z historii Nowego Sącza 1292–2017”.

Przed spotkaniem w Ratuszu będzie można nabyć wymienione wydawnictwa po cenach promocyjnych. W późniejszym terminie będą one w sprzedaży w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury (dawniej DKK) w Nowym Sączu, al. Wolności 23, tel. 18 443-89-59.

tekst nadesłany przez organizatorów