Strona główna Twoje miasto

Promocja XLIII tomu Rocznika Sądeckiego

prezentacja rocznika sądeckiego
Fot. UM Nowego Sącza

Promocję XLIII tomu „Rocznika Sądeckiego” i towarzyszących mu „Wspomnień” hrabiego Adama Stadnickiego w sali ratuszowej (3 lipca) zaszczycili obecnością goście sprzed… sześciu wieków: Jan Długosz i Jakub z Dębna. Przywdziewając stroje z epoki jagiellońskiej w postacie te wcielili się Michał Zacłona i Jacek Tomasik, nauczyciele historii z I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu, przypominając o zbliżającym się jubileuszu 200-lecia powstania najstarszego zakładu oświatowego na Sądecczyźnie.

Nowy „Rocznik” (blisko 550 stron, ponad 30 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów) poświęcono sądeczaninowi Jerzemu Beresiowi (1930–2012). Korzystając z prezentacji multimedialnej (film, zdjęcia) sylwetkę jednego z największych artystów polskich drugiej połowy XX wieku przedstawił prof. UJ Jerzy Hanusek, który przybył z Krakowa wraz z żoną Bettiną, córką J. Beresia.

Głos zabrała także Joanna Długosz, córka zmarłego w 2014 r. prof. Józefa Długosza, który opracował i przysposobił do druku powierzone mu przez rodzinę Stadnickich pamiętniki (doprowadzone do połowy lat sześćdziesiątych) arystokraty z Nawojowej. O jego zasługach, zwłaszcza na rzecz gospodarki leśnej i zachowania najcenniejszych drzewostanów w Beskidzie Sądeckim, mówił historyk Leszek Migrała.

W promocji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z szefami Rady Miasta Bożeną Jawor i Tomaszem Cisoniem na czele, autorzy artykułów i recenzowanych książek, przedstawiciele środowisk, stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych miasta, miłośnicy historii i sandecjanów oraz rodziny osób, których biogramy zostały umieszczone w „Roczniku”. Z Krakowa przyjechali m.in. profesorowie Tadeusz Aleksander, Julian Dybiec, Bolesław Faron. Franciszek Leśniak, Sławomir Tabkowski, Jan Wnęk – wszyscy będący od wielu lat filarami redakcji „Rocznika”.

Kierujący komitetem redakcyjnym od 1992 r. prof. Feliks Kiryk, dziękując władzom miasta za coroczne wsparcie finansowe dla edycji wydawnictwa, przypomniał, że „Rocznik Sądecki” należy do najstarszych naukowych pism regionalnych w Polsce (ukazuje się od 1939 r.) i jest od dziesiecioleci wysoko oceniany przez środowiska naukowe w kraju i czytelników.

„Rocznikowe” spotkanie zwieńczył recital fortepianowy (z utworami Beethovena i Chopina) Juliana Stannego, ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Nowym Sączu.

Obie pozycje, „Rocznik” i „Wspomnienia” A. Stadnickiego są obecnie do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury przy al. Wolności 23.

tekst przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza