Strona główna Twoje miasto

Promocja XLVII Rocznika Sądeckiego

XLVII rocznik sądecki promocja

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się promocja XLVII Rocznika Sądeckiego, jednego z najważniejszych wydawnictw Urzędu Miasta, ukazującego się – z przerwami – od 1939 roku. Zebranych gości przywitała wiceprezydent Magdalena Majka, oraz redaktor naczelny Rocznika Sądeckiego Jarosław Jakubowski.

Tegoroczna promocja Rocznika Sądeckiego odbywa się dopiero w listopadzie, ponieważ ma to związek z 727. rocznicą lokacji Miasta Nowego Sącza – powiedziała wiceprezydent Magdalena Majka. – Chcieliśmy podnieść rangę tego wydarzenia, poprzez powiązanie go z obchodami urodzin miasta. Chcę podkreślić, że naszą ogromną ambicją jest to, aby Rocznik nadal był wydawany z takim sukcesem jak dotychczas. Chcemy by Rocznik Sądecki stał się czasopismem naukowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zarówno my jako władze miasta, jak i osoby odpowiedzialne za wydawanie tego czasopisma, będziemy do tego dążyć.

Profesor Andrzej Mączyński (syn założyciela Rocznika dr Tadeusza Mączyńskiego) przybliżył historię Rocznika Sądeckiego. – W tym roku obchodzili 80 rocznicę ukazania się Rocznika Sądeckiego. Miało to miejsce dokładnie 14 czerwca 1939 roku.  Wobec tego powinniśmy promować 80 tom czasopisma, jednak w związku z okupacją i nieregularnym ukazywaniem się Rocznika po wojnie, dziś promujemy 45. tom. Chce zaznaczyć, że czasopismo ukazuje się regularnie od 1992 roku.

Włodzimierz Waląg mówił o historii Dąbrówki niemieckiej, którą opisał w tegorocznym Roczniku Sądeckim.

Z kolei Redaktor naczelny Rocznika Sądeckiego Jarosław Jakubowski, przedstawił zebranym gościom plany związane z kolejnymi tomami. – Myślę, że Rocznik Sądecki stanie się czasopismem naukowym w ciągu dwóch lat. Żyjemy w czasach powszechnej cyfryzacji, dlatego już teraz opracowaliśmy logotyp czasopisma. W planie mamy również wydania w innych językach, zaangażowanie w publikacje zagranicznych profesorów oraz wersję elektroniczną czasopisma i stworzenie strony internetowej. 

W promocji XLVII Rocznika Sądeckiego wzięli również udział: sekretarz miasta Piotr Lachowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Michał Sach.

tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl