Strona główna Twoje miasto

„Przejrzyste pożyczki” BOŚ dla mieszkańców Nowego Sącza na wymianę systemu ogrzewania i termomodernizację

Bank Ochrony Środowiska przejrzysta pożyczka Nowy Sącz

Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Bank Ochrony Środowiska nawiązały współpracę w zakresie realizacji działań wspierających poprawę jakości powietrza. Dzięki niej mieszkańcy Nowego Sącza będą mogli zadbać o swoje zdrowie korzystając ze specjalnej pożyczki na wymianę starego pieca.

Dziś (22 października) w sali reprezentacyjnej Ratusza, prezydent Ludomir Handzel oraz prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska Bogusław Białowąs, podpisali umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych, oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”.

W ostatnich tygodniach przeprowadziliśmy szereg rozmów na temat wsparcia mieszkańców przez Bank Ochrony Środowiska. Wierzę, że ta współpraca jest krokiem naprzód w kierunku ograniczenia niskiej emisji w naszym mieście – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

W ramach współpracy Bank Ochrony Środowiska uruchomi specjalną „Przejrzystą pożyczkę dla mieszkańców gminy Nowy Sącz”. Otrzymane z niej środki będą mogły być wykorzystane na:

  • wymianę starych, szkodliwych dla środowiska kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne urządzenia gazowe, czy olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych wiatraków.

Nawiązanie współpracy z gminą Nowy Sącz jest przykładem w jaki sposób Bank Ochrony Środowiska współrealizuje rządowy program Czyste Powietrze.  Dzięki naszej ofercie poszerzamy dostępność finansowania, które umożliwia podjęcie działań przyczyniających się jeszcze w większym stopniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych. W najbliższym czasie planujemy wspierać kolejne gminy w walce o czyste powietrze –  powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Podczas konferencji prezydent poinformował również o:

  • Podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącym pełnej obsługi wniosków Sądeczan składanych do rządowego programu „Czyste Powietrze”. Pozwoli to na skrócenie ścieżki pozyskiwania dotacji na termomodernizację, wymianę pieców i inne zadania związane z poprawą jakości powietrza w Nowym Sączu. Wnioski można składać Wydziale Środowiska ul. Szwedzka 2
  • Zakończonej inwentaryzacja ilości kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel, drewno, pelet). W Nowym Sączu pracuje 4044 instalacji tego typu.
  • Uruchomieniu Sądeckiego Telefonu Antysmogowego. Prosimy o zawiadomienie Straży Miejskiej w przypadku faktu spalania odpadów. Interwencja nastąpi w ciągu 30 minut. Numer telefonu: 519-600-782.
tekst i zdjęcie: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza, www.nowysacz.pl