Strona główna Wiadomości

Przetarg na łącznik sądeckich obwodnic unieważniony. Bez szans na zakończenie inwestycji w przyszłym roku

Reklama
unieważniono przetarg na budowę obwodnicy Chełmca
Rondo im. Jana Pawła II – wjazd na Obwodnicę Północną Nowego Sącza. Wykonanie łącznika ułatwiłoby przejazd w stronę Wadowic oraz Nowego Targu oraz znacznie odciążyłoby ul. Marcinkowicką w Chełmcu. Fot. TK / Twój Sącz

GDDKiA unieważniła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca czyli niespełna 1,5-kilometrowego łącznika obwodnic Nowego Sącza.  Powodem są oferty znacznie przekraczające budżet zamawiającego. Będzie kolejny przetarg, ale jeszcze nie wiadomo kiedy i czy jego specyfikacja będzie zmieniona.

Postępowanie dotyczyło “zaprojektowania i budowy obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28″. Chodzi o odcinek pomiędzy rondem na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a rondem na granicy Biczyc Dolnych i Chełmca czyli połączenie obwodnic Nowego Sącza – północnej i zachodniej.

W przetargu wpłynęły dwie oferty: na 55,2 mln zł oraz 56,8 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 32,6 mln zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione zgodnie z ustawą Pzp art.93 ust.1 pkt 4: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Na razie nie wiadomo, czy warunki kolejnego postępowania zostaną zmienione. – Będzie ogłoszony nowy przetarg, ale jeszcze nie ma ustalonej daty. Będziemy informować o nowym postępowaniu przetargowym – powiedziała nam Iwona Mikrut z GDDKiA Oddział w Krakowie.

Jeśli warunki przetargu się nie zmienią, to nie ma już szans na zakończenie inwestycji z końcem 2020 roku, który to termin był podawany wielokrotnie zarówno przez GDDKiA jak i polityków. Także według rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025) lata realizacji łącznika to 2017 – 2020.

Specyfikacja właśnie unieważnionego przetargu określała termin realizacji zamówienia (projekt, roboty oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) jako nie dłuższy niż 29 miesięcy (nie licząc okresu zimowego) ale wyznaczono też minimalny termin realizacji na 26 miesięcy.

(JO)

Reklama