Strona główna Wiadomości

Przetarg na łącznik sądeckich obwodnic. Oferty niemal dwukrotnie wyższe niż budżet zamawiającego

Reklama
łącznik obwodnic Sącza
Fragment dokumentacji przetargowej GDDKiA

W piątek otworzono oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełmca czyli niespełna 1,5-kilometrowego łącznika obwodnic Nowego Sącza – północnej i zachodniej. Wpłynęły dwie propozycje, które niemal dwukrotnie przekraczają założony budżet zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

GDDKiA poszukuje wykonawcy fragmentu drogi krajowej nr 28 pomiędzy rondem na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu a rondem na granicy Biczyc Dolnych i Chełmca. Obwodnica ma być drogą jednojezdniową (2×3,5 m) klasy technicznej GP. Przetarg obejmuje także wykonanie całej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej inwestycji.

W przetargu wpłynęły dwie oferty. Konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe/Strabag zaproponowało niespełna 55,2 mln zł. Konsorcjum Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego “Limdrog” z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym “IMB-Podbeskidzie” oferuje 56,8 mln zł. Oba konsorcja proponują przedłużenie terminu gwarancji na wybrane elementy o 5 lat.

GDDKiA poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 32,6 mln zł. Oznacza to, że jeśli zamawiający nie zdobędzie dodatkowych środków (co wydaje się mało prawdopodobne) to przetarg zostanie unieważniony.

Zjazd z Obwodnicy Północnej Nowego Sącza na ulicę Marcinkowicką w Chełmcu. Z widocznego w głębi ronda ma być poprowadzony łącznik do ronda w Biczycach Dolnych i obwodnicy zachodniej. Fot. TK / Twój Sącz

Wyczekiwany przez kierowców i mieszkańców łącznik obwodnic Nowego Sącza znalazł się już w 2014 roku w tzw. Kontrakcie Terytorialnym dla Małopolski (z dofinansowaniem w wysokości 30 mln zł). Potem jego budowa (jako obwodnica Nowego Sącza i Chełmca) znalazła się w ogłoszonym 26 sierpnia 2015 Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025). Lata realizacji łącznika według rządowego dokumentu to 2017 – 2020.

Koniec roku 2020 był w ostatnich latach wielokrotnie podawany jako maksymalny termin zakończenia tej inwestycji. Deklarowała go zarówno GDDKiA jak i politycy różnego szczebla, obiecujący nawet przyspieszenie budowy. Teraz i ten termin wydaje się nierealny – w dokumentacji przetargowej czas realizacji przedsięwzięcia określony jest na maksymalnie 29 miesięcy.

(JO)

Reklama