Strona główna Wiadomości

Przetarg na nowy stadion dla Sandecji ogłoszony

Reklama
Przetarg na nowy stadion dla Sandecji
Budynek klubowy przy ul. Kilińskiego. Fot. Janusz Miczek / Twój Sącz

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego. Poszukuje firmy, która jednocześnie zaprojektuje i wybuduje nowy obiekt. Termin składania ofert mija 13 listopada.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, gdzie muszą być publikowane większe zamówienia publiczne. Miasto Nowy Sącz szuka wykonawcy zadania: “Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 na działce nr 15/3 obr. 074 oraz części działek 13/5 obr. 074, 100/1 obr. 074, 101 obr. 074 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu”.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych powinno być zrealizowane maksymalnie w 18 miesięcy (od momentu udzielenia zamówienia).

Wykonawca (także jego projektant i kierownik budowy) muszą się wykazać m.in. wykonanymi już pracami o wartości ponad 25 mln zł przy stadionie piłkarskim na co najmniej 4,5 tys. miejsc.

Wśród kryteriów wyboru oferty najważniejsza jest cena (waga 60) oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia (waga 20). Liczyć się również będą wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (waga 10), wysokość kar umownych ponad wskazane w SIWZ (waga 6) oraz doświadczenie generalnego projektanta i kierownika budowy (waga łącznie 4).

Wytycznymi dla projektantów i budowniczych będzie m.in. program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. Kilińskiego, o którym niedawno pisaliśmy w tekście Nowy stadion Sandecji: Znamy szczegóły przyszłego projektu

Przypomnijmy, że według tego dokumentu nowy stadion musi mieć minimum 8 tysięcy zadaszonych miejsc, naturalną trawiastą murawę i spełniać wszelkie wymogi stawiane tego typu obiektom przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz spółkę Ekstraklasa. Koncepcja zakłada także wykonanie części obiektu (z co najmniej 4,5 tys. miejsc na widowni), aby przed zakończeniem całej budowy można było już rozgrywać mecze.

„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu. Schemat terenu inwestycji”.

Z przeprowadzonych analiz ekonomiczno-finansowych przedsięwzięcia wynika, że nakłady inwestycyjne związane z budową stadionu w najbliższych trzech latach wyniosą ponad 53 mln zł. Rzeczywistą kwotę poznany dopiero po powstaniu projektu wykonawczego obiektu.

Przypomnijmy, że po tegorocznym awansie piłkarzy Sandecji do Ekstraklasy władze miasta zdecydowały o budowie nowego stadionu. Ma powstać w miejscu obecnego, zbudowanego na początku lat 70. obiektu przy ul. Kilińskiego, który wkrótce zostanie wyburzony. Władze miasta są gotowe zaciągnąć do 50 mln zł kredytu na realizację nowego obiektu ale wciąż starają się pozyskać środki zewnętrzne.

(JO)