Strona główna Wiadomości

Przygotowania do budowy trzeciego mostu na Dunajcu. Miasto sceduje formalności na Województwo

Budowa połączenia DK 87 z DW 969
Fragment opracowania koncepcji połączenia DK 87 z DW 969

Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Prezydentem Nowego Sącza a Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie „określenia zasad współpracy w celu umożliwienia realizacji inwestycji pn. „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu”” to jedyny punkt najbliższej sesji Rady Miasta zaplanowanej na 13 marca.

Porozumienie jest konieczne, aby Miasto zarządzające drogami na swoim terenie mogło scedować na władze wojewódzkie zarząd nad drogą publiczną w zakresie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją nowego połączenia Nowego Sącza ze Starym Sączem.

W myśl porozumienia to Zarząd Województwa Małopolskiego będzie pełnił rolę inwestora budowy mostu na rzece Dunajec na terenie osiedla Tłoki wraz z drogami dojazdowymi, będzie koordynował opracowanie dokumentacji oraz uzyskiwał wszelkie niezbędne decyzje i zezwolenia.

W projekcie porozumienia jest mowa o realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. W myśl założeń programu, samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia. Wprawdzie w  programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, wśród których nie ma trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu, ale program jest otwarty – swoje propozycje projektów mogą zgłaszać wszystkie samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Na jego realizację Rząd RP przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.

Przypomnijmy, że koncepcję budowy mostu na Dunajcu w rejonie ul. Piramowicza i osiedla Tłoki wspólnie przygotowują Województwo Małopolskie, Miasto Nowy Sącz,  Powiat Nowosądecki oraz gminy Podegrodzie i Chełmiec. W zeszłym roku Zarząd Województwa Małopolskiego zapowiedział przeznaczenie na całą inwestycję 60 mln zł ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przygotowano już wielowariantową koncepcję budowy połączenia DK nr 87 w Nowym Sączu z DW nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu. Na rozpatrzenie czeka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana droga ma być jednojezdniowa, dwupasowa o przekroju 2×3,5m. Most o długości ok. 700 m powinien mieć dodatkowo jednostronny ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,5 m lub w wersji „oszczędnościowej” – tylko chodnik o szerokości 2 m.

Według wypowiedzi sprzed roku ówczesnego członka zarządu województwa Leszka Zegzdy, nowa trasa i trzeci w Nowym Sączu most na Dunajcu powinny powstać „najpóźniej do końca 2022 roku”.

(JO)

Reklama