Strona główna Wiadomości

Przyjęto budżet miasta na 2017 rok

budżet Nowego SączaRozpoczęcie przebudowy układu komunikacyjnego „pod zamkiem” i budowa nowego mostu heleńskiego to najważniejsza inwestycja zaplanowana przez władze miasta w przyszłym roku. W czwartek Rada Miasta przyjęła Uchwałę Budżetową Miasta Nowego Sącza.

Głosowało 22 radnych; „za” przyjęciem proponowanego przez prezydenta miasta budżetu głosowało 16 reprezentantów Koalicyjnego Klubu Radnych „Prawa i Sprawiedliwości i Dla Miasta” (i jeden radny niezrzeszony), „przeciw” było 6 członków Klubu Platformy Obywatelskiej.

budżet Nowego Sącza 2017 głosowanie
Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Głosowanie nad uchwałą budżetową. Fot. UM NS

Przyjęta Uchwała zakłada szacowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 522 355 416 zł. Wydatki ogółem zamykają się kwotą 526 818 664 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 4 463 248 zł ma zostać pokryty z kredytu.

Jak podkreśla prezydent Ryszard Nowak, wydatki majątkowe wyniosą 51,5 mln zł i są wyższe od zaplanowanych na ten rok aż o 80 proc. – Wysoki poziom wydatków majątkowych wiąże się z planowaną realizacją dużych zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulicy Krakowskiej, Legionów, Bulwar Narwiku – kwota 26 mln zł, modernizacja budynku ratusza – kwota 6 mln zł, rozbudowa amfiteatru w ramach Rewitalizacji Wenecji Sądeckiej – kwota 4 198 776 zł – mówił w trakcie sesji budżetowej prezydent Nowego Sącza.

Przyszłoroczne wydatki budżetu (ogółem) są wyższe od tegorocznych o ponad 10 proc., a wydatki bieżące (ponad 475 mln zł) o 6 proc. od zaplanowanych na ten rok. „Wzrost planowanych wydatków bieżących spowodowany jest głównie przyznaniem Miastu wyższej dotacji na świadczenia wychowawcze „500 plus” oraz planowaną do realizacji dużą liczbą projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 12 733 336 zł” – czytamy m.in. w komunikacie Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Wszystkie informacje na temat budżetu miasta w 2017 roku można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

(edred)