Strona główna Wiadomości

Przyjęto budżet Nowego Sącza na 2019 rok

Rada Miasta Nowego Sącza w piątek przyjęła budżet miasta na przyszły rok. 16 radnych głosowało „za”, 7 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Szacowane dochody budżetu Nowego Sącza wyniosą 599 mln zł a wydatki 629 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 30 mln zł ma zostać wyrównany przez zaciągnięcie kredytu.

Projekt budżetu na 2019 rok został przygotowany przez poprzednie władze miasta z prezydentem Ryszardem Nowakiem na czele. Obecny prezydent Ludomir Handzel skrytykował dokument zarzucając m.in. poważne niedoszacowanie wpisanych do niego inwestycji. – wiele zadań wpisanych jako „inwestycje” do budżetu to jedynie wskazanie intencji, że dane zagadnienie trzeba wykonać. W najlepszym razie (ze względu na ich niedoszacowanie) można uznać pewne zadania jako rozpoczęcie ich realizacji lub nawet tylko opracowanie dokumentacji w 2019 roku – mówił na sesji Rady Miasta Ludomir Handzel.

Wśród inwestycji, na które zapisano niewystarczające śroki prezydent wymienił m.in. odbudowę estakady ul. Tarnowskiej, przebudowę układu komunikacyjnego ulicy Sobieskiego, przebudowę ul. Jana Pawła II i przebudowę odcinka ul. Zielonej pod wiaduktem. – Nasze obawy budzi także przeznaczenie kwoty 24 706 860 zł – jako niedoszacowanej – na nowosądecki amfiteatr tzw. Park Strzelecki – dodał prezydent Nowego Sącza.

Ludomir Handzel zadeklarował jednocześnie, że władze będą dążyć do „jak najszybszego dokończenia” zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych 75 i 28”.

budżet Nowego Sącza na 2019 rok
Sesja budżetowa. Prezentacja koncepcji połączenia ul. Piramowicza z obwodnicą zachodnią. Screenshot: BIP Nowego Sącza

Handzel przypomniał również, że jest przeciwnikiem koncepcji budowy tzw. Węgierskiej bis, natomiast dążyć będzie, w porozumieniu z gminą Chełmiec, do realizacji połączenia ul. Piramowicza z obwodnicą zachodnią wraz z budową nowego mostu na Dunajcu.

– Mam nadzieję, że rozpoczną się prace nad tworzeniem bulwarów nad rzeką Kamienica, na które to zadanie została przeznaczona kwota 2 830 982 zł – zadeklarował prezydent.

(JO)