Strona główna Twoje miasto

Przyjęto budżet Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Reklama

budżet powiatu nowosądeckiego

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2018 rok. Dochody ogółem to 140 088.305 zł, wydatki kształtują się na poziomie 148 689 944 zł. Deficyt wynosi 8 601 639 zł. Największą kwotę wydatków stanowi oświata (31,5 proc.), transport i łączność (17 proc.) oraz pomoc społeczna (16,7 proc.).

Przed głosowaniem nad budżetem radni wysłuchali sprawozdania z prac zarządu w okresie międzysesyjnym. Przedstawił je starosta nowosądecki Marek Pławiak.

12 grudnia zakończone zostały roboty budowlane na największej, dotowanej przez Powiat inwestycji związanej z rozbudową Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju – informował starosta Marek Pławiak. – Wartość tych prac, bez wyposażenia, przekroczyła 13,6 miliona złotych. W budowanym nowym skrzydle szpitala znajdzie się między innymi oddział pediatrii, centralna sterylizatornia, blok operacyjny, anestezjologia i intensywna terapia. Kolejna dobra informacja jest taka, że otrzymaliśmy pismo informujące, że nasz projekt pod nazwą “Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego pełne dofinansowanie w wysokości 820 tysięcy złotych. Całkowita wartość, z naszym 15-procentowym wkładem, wynosi prawie 965 tysięcy złotych. Chciałem również poinformować, że w połowie grudnia firma ETA z Nowego Sącza przekazała dokumentację na budowę hali sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Inwestycja będzie realizowana za ponad cztery miliony złotych.

Starosta wspomniał o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych na 2018 rok. Jest wśród nich m.in. przebudowa drogi Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka-Łazy Biegonickie. Koszt tego zadania wynosi 4,7 mln zł. W tej kwocie mieści się dofinansowanie z UE w wysokości 2,9 mln zł. Na przebudowę dróg powiatowych w 2018 r. wydatkowanych będzie 5,3 mln zł, a na budowę chodników 3 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie uwzględnione też zostało ponad 7 mln zł na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę budynku przeznaczonego dla LO w Grybowie. Łączne wydatki na to zadanie w latach 2016-18 przekraczają 10 mln zł.

W sesji budżetowej wziął udział poseł Józef Leśniak.

tekst i zdjęcie: (szel) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Reklama