Strona główna Wiadomości

PWSZ w końcu znalazła wykonawcę Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Nowym Sączu projekt

Dopiero w trzecim postępowaniu przetargowym udało się wyłonić wykonawcę Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Inwestycja opóźni się o kilka miesięcy ale ma być gotowa przed końcem bieżącego roku.

Wcześniej zapowiadano uruchomienie Centrum jesienią, na początek roku akademickiego 2018/2019. Jednak Uczelnia miała kłopoty ze znalezieniem wykonawcy. Bez rozstrzygnięcia zakończyły się dwa przetargi – oferty wykonawców przekraczały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dopiero w trzecim przetargu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Budowlano-Remontowej Tadeusza Pióro z Maciejowej w gminie Łabowa.

Wykonawca roboty wycenił na niespełna 4 mln zł. – Zakończenie prac przewidywane jest na koniec listopada, a oddanie centrum do użytku powinno nastąpić jeszcze przed końcem 2018 – poinformował nas Tomasz Zacłona z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

– Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów – tłumaczył niedawno Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

Dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej zostanie rozbudowany budynek dydaktyczno-sportowy Uczelni przy ul. Kościuszki. Jak podkreślają władze Uczelni, powstanie Centrum będzie się wiązało nie tylko z budową trzykondygnacyjnego obiektu, ale również z jego wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt, przygotowaniem kadry, programów nauczania a w końcu przygotowaniem samych studentów do kształcenia metodą symulacji.

Centrum tworzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”. Na utworzenie Centrum PWSZ otrzymała 2,6 mln zł dofinansowania.

(JO)