Strona główna Wiadomości

PWSZ: Przy ul. Kościuszki powstanie Centrum Symulacji Medycznej

Centrum Symulacji Medycznej
Podpisanie w Ministerstwie Zdrowia umowy na dofinansowanie powstania Centrum Symulacji Medycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Fot PWSZ NS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała z Ministerstwa Zdrowia 2,6 mln zł dofinansowania na utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Budynek Centrum ma powstać w przyszłym roku na terenach Uczelni przy ul. Kościuszki.

– Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów – mówi Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

Centrum tworzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”.

Jak podkreślają władze Uczelni, powstanie Centrum będzie się wiązało nie tylko z budową trzykondygnacyjnego obiektu obok Instytutu Zdrowia przy ul. Kościuszki, ale również z jego wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt, przygotowaniem kadry, programów nauczania a w końcu przygotowaniem samych studentów do kształcenia metodą symulacji.

Uczelnia zapowiada uruchomienie centrum na jesień przyszłego roku, aby służyło studentom od roku akademickiego 2018/19. Jednak termin oddania do użytku obiektu uzależniony jest m.in. od wyłonienia wykonawcy. PWSZ w środę właśnie unieważnił postępowanie pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej – rozbudowa istniejącego obiektu kubaturowego PWSZ przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu wraz z infrastrukturą techniczną”. Złożono w nim trzy oferty, ale wszystkie przekraczały kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. PWSZ powiadomiła jednocześnie, że nie zwiększa tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu rozpoczęła działalność w 1998 roku. Łącznie mury nowosądeckiej PWSZ dotychczas opuściło 16 600 absolwentów studiów I i II stopnia oraz 2646 absolwentów studiów podyplomowych.

W roku akademickim 2017/2018 studenci kształcą się na 12 kierunkach studiów I stopnia, 5 kierunkach studiów II stopnia („Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”, Mechatronika, „Pielęgniarstwo”, „Pedagogika”, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”). W tym roku po raz pierwszy uruchomiono studia I stopnia „Lingwistyka dla biznesu” w Instytucie Języków Obcych oraz jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia”.

Na uczelni pracuje łącznie 421 osób, w tym 290 nauczycieli akademickich.

(JO)