Strona główna Wiadomości

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu rozpoczęła 21 rok swojej działalności

Reklama
rok akademicki 2018 / 2019 - inauguracja PWSZ Nowy Sącz
JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar. Fot. Biuro Prasowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W piątek PWSZ w Nowym Sączu uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2018 / 2019. Na wszystkich rodzajach studiów będzie się kształcić niemal 3,5 tysiąca studentów.

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy, przy Al. Wolności. Wysłuchano wystąpienia inauguracyjnego JM Rektora dra hab. inż. Mariusza Cygnara oraz wykładu inauguracyjnego dra hab. Zbigniewa Szyguły „Hipoksja – nie tylko dla sportowców”.

Obecny w auli PWSZ doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego wręczył rektorowi uczelni prof. dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi symboliczny czek na obligacje państwowe o wartości blisko 22,3 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone na cele inwestycyjne. Rektor dokonał też uroczystej immatrykulacji, czyli przyjęcia w poczet studentów reprezentantów wszystkich sześciu instytutów, funkcjonujących w PWSZ.

Fot. Biuro Prasowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uczelnia kształci obecnie na 17 kierunkach studiów. Od 1 października 2018, po uzyskaniu uprawnień nadanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po raz pierwszy rozpoczęły się studia na takich kierunkach jak: „Zarządzanie” w Instytucie Ekonomicznym, „Transport i logistyka” w Instytucie Technicznym oraz „Dietetyka” w Instytucie Zdrowia.

W tym roku o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie ubiegało się łącznie 1612 kandydatów.

Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjęto 1043 studentów, z czego 776 na studia stacjonarne i 267 na studia niestacjonarne.

Na jednolite studia magisterskie na kierunku „Fizjoterapia” przyjęto 54 studentów.

Na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia (uzupełniające – magisterskie) przyjęto łącznie 214 osób, z czego na studia stacjonarne – 136 osób, a na studia niestacjonarne 78.

Jak informują władze PWSZ w Nowym Sączu, w bieżącym roku największym zainteresowaniem cieszyły się: Ekonomia, Pedagogika, Filologia oraz Pielęgniarstwo.

Wciąż trwa także nabór na studia podyplomowe, kursy i szkolenia, a rekrutacja na kierunki Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria produkcji – studia II stopnia odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku, bowiem te studia rozpoczynają się od semestru letniego.

Łącznie w roku 2018/19 na wszystkich rodzajach studiów kształcić się będzie 3487 studentów, z czego na studiach niestacjonarnych 864.

Rok akademicki 2017/18 ukończyło 1019 studentów z czego na studiach stacjonarnych 780.

Łącznie mury tej uczelni dotychczas opuściło 17511 absolwentów, z czego studia stacjonarne ukończyło 12867 osób. Ponadto studia podyplomowe ukończyło 2605 absolwentów.

(iw)